Organ Nadzorujący

Centrum Edukacji Artystycznej

ul. Kopernika 36/40

00-924 Warszawa

Tel. (22) 42 10 621, 42 10 617