Dokumenty  • ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZSP IM. A. KENARA W ZAKOPANEM  (OBOWIĄZUJE OD 1.01.2021)
  • PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W ZSP IM. A. KENARA W ZAKOPANEM
  • REGULAMIN