Rada Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców: Anna Chilecka

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców: Magdalena Ciszewska - Rząsa

Skarbnik: Małgorzata Pawlikowska

Sekretarz: Dariusz SiewierskiRachunek bankowy PKO BP Oddział Zakopane

nr 98 1020 3466 0000 9802 0002 0891

Zarząd  Rady Rodziców przy Zespole Szkół Plastycznych

im. Antoniego Kenara w Zakopanem