Rada Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców: Jarosław Rabiasz

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców: Joanna Cabaj

Skarbnik: Bernadeta Mazur

Sekretarz:Rachunek bankowy PKO BP Oddział Zakopane

nr 98 1020 3466 0000 9802 0002 0891

Zarząd  Rady Rodziców przy Zespole Szkół Plastycznych

im. Antoniego Kenara w Zakopanem