Samorząd Uczniowski

Przewodniczący, Helena Rząsa (kl. 4 OSSP)

Wiceprzewodniczący, Paweł Chilecki (kl. 3 LP)

Skarbnik, Franciszek Rząsa (kl. 3 LP)