Pedagog / Psycholog


Dyżury Psychologów Szkolnych


Kinga Gdulska

poniedziałek  8.00 - 13.00

środa  9.00 - 14.00

psychologk.gdulska@gmail.com


Joachim Brzozowski                      

Pracownik przebywający na urlopie.

joachimbrzozowski@gmail.com


Dyżury Pedagoga Szkolnego


Izabela Gąsior             

poniedziałek  8.00 - 15.00

piątek  8.00 - 11.00

izabela.gasior@op.pl
W dniu 16.10.2018 r. w Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem został przeprowadzony program profilaktyczny „Antymina – nie daj się wysterować na minę.” Przebieg i organizacja programu były koordynowane przez Pana Grzegorza Antosza. Program Profilaktyki Uzależnień „Antymina” - Profilaktyka z Pasją, był zorganizowany w ramach zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Biorąc po uwagę specyfikę naszej szkoły uważamy, że forma w jakiej przedstawione zostały założenia programu była jak najbardziej adekwatna i znakomicie przyjęła się na gruncie naszej placówki. Treści, stanowiące tak naprawdę esencję problematyki, poruszone zostały w sposób wielotorowy. Autentyczność ludzi, których historie pobudzały emocje, wpisany w nie żart, poczucie humoru dające uczucie rozluźnienia i rozładowania w sytuacji mierzenia się z trudnymi faktami z życia prowadzących, jak również muzyczny wyraz oprawy przeprowadzanej akcji – porwały młodych ludzi i zachęciły do słuchania jak również refleksji, czego świadectwem były przeprowadzane z uczniami rozmowy. Część młodzieży, która nie była obecna na spotkaniu po recenzjach kolegów i koleżanek wyrażała żal, że nie dopisała swoją frekwencją.


W przekazie do młodych zawarte zostały:

  • nadzieja na to, że raz podjęta błędna decyzja nie musi skutkować brakiem innej perspektywy,

  • wiara we własną sprawczość i siłę oraz

  • ufność w dobro innych ludzi.

Budujące jest to, że o kwestiach poważnych i takich, co do których wydaje się, że niewiele nowego da się już powiedzieć, można mówić w sposób atrakcyjny i przychylny młodzieży.