Pracownicy

Stanisława Barczyk, starsza księgowa

Danuta Dąbkowska, specjalista do spraw uczniów

Marta Fatla, pracownik obsługi

Bernadetta Kucharska, pracownik obsługi

Jan Piętoń, woźny

Beata Stawiarska, pracownik obsługi

Magdalena Stopka, starsza księgowa

Janusz Tomczak, starszy rzemieślnik

Włodzimierz Wanat, sekretarz Szkoły

Dorota Witek, główny księgowy