Grono Pedagogiczne

mgr Stanisław Cukier, Dyrektor ZSP im. A. Kenara w Zakopanem, nauczyciel specjalności art. snycerstwo

dr Alicja Hołoga-Marduła, Wicedyrektor ds. ogólnokształcących, nauczyciel specjalności artystycznej - meblarstwo artystyczne

mgr Marek Król-Józaga, wicedyrektor ds. artystycznych, nauczyciel specjalności artystycznej - meblarstwo artystyczne

mgr Janusz Jędrzejowski, kierownik sekcji, nauczyciel specjalności artystycznej meblarstwo artystyczne

mgr Dorota Bąk, nauczyciel rysunku i malarstwa, wychowawca kl. 3 OSSP

dr hab. Ireneusz Bęc, nauczyciel rysunku i malarstwa, wychowawca kl. 4 OSSP

mgr Piotr Bies, nauczyciel rzeźby

mgr Joachim Brzozowski, szkolny pedagog

mgr Maria Dubiel, nauczyciel historii

Adam Doleżuchowicz, nauczyciel zawodu

mgr Władysław  Filar, wychowawca w internacie

mgr Anna Filipczak, nauczyciel specjalności artystycznej - projektowania graficznego, wychowawca kl. 1 LP

mgr Edyta Furtak, wychowawca w internacie

dr Gapski Ryszard, nauczyciel historii sztuki, wychowawca kl. 2 LP

mgr Hyc Wojciech, nauczyciel zawodu

mgr Izabela Gąsior, szkolny pedagog

mgr Wiesław Golubiewski, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

mgr Wojciech Hyc, nauczyciel zawodu

mgr Magdalena Jędrzejowska, nauczyciel języka polskiego, biblioteka

mgr Aleksandra Karpińska, nauczyciel biologii

Piotr Klamerus, nauczyciel zawodu

mgr Łukasz Kocańda, nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl. 2 OSSP

mgr Jarosław Malinowski, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr Bartłomiej Marduła, nauczyciel muzyki i zawodu

dr Stanisław Marduła, nauczyciel specjalności artystycznej - lutnictwo

mgr Andrzej Mrowca, nauczyciel specjalności artystycznej - snycerstwo, wychowawca kl. 4 LP

mgr Magdalena Osmolik, nauczyciel matematyki

mgr Małgorzata Rosińska, nauczyciel rysunku i malarstwa, wychowawca kl. 3 LP

mgr Ewa Ross-Baczyńska, nauczyciel specjalności artystycznej - snycerstwo, wychowawca kl. 5 OSSP

mgr Katarzyna Skórka, nauczyciel języka polskiego

mgr Danuta Sochańska, nauczyciel języka angielskiego

mgr Mirosław Spera, wychowawca w internacie

mgr Ziemowit Stańco, nauczyciel fizyki, chemii, informatyki

mgr Urszula Stopka, nauczyciel matematyki

mgr Agnieszka Tomaszewska - Wiśniowska, nauczyciel wf

mgr Bożena Tomczak, wychowawca w internacie

mgr Edyta Turczanik, nauczyciel podstaw fotografii i filmu

mgr Wanat Magdalena, nauczyciel podstaw projektowania

dr Agnieszka Wójcik - Marduła, nauczyciel języka francuskiego

mgr Paweł Wrzesień, nauczyciel języka polskiego

mgr Tomasz Zieliński, wychowawca w internacie

mgr Michał Zacharko, nauczyciel wf, wychowawca kl. 6 OSSP