Grono Pedagogiczne

mg  Marek Król-Józaga p.o. Dyrektor ZSP im. A. Kenara w Zakopanem, nauczyciel specjalności artystycznej - meblarstwo artystyczne

dr Alicja Hołoga-Marduła, Wicedyrektor ds. ogólnokształcących, nauczyciel specjalności artystycznej - meblarstwo artystyczne

mgr Janusz Jędrzejowski, kierownik sekcji, nauczyciel specjalności artystycznej - meblarstwo artystyczne

mgr Dorota Bąk, nauczyciel rysunku i malarstwa, wychowawca kl. 4 OSSP

dr hab. Ireneusz Bęc, nauczyciel rysunku i malarstwa

mgr Piotr Bies, nauczyciel rzeźby

mgr Beata Birecka, nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. 3 LP

mgr Stanisław Cukier, nauczyciel nauczyciel specjalności artystycznej - snycerstwo

mgr Joachim Brzozowski, szkolny pedagog

mgr Anna Filipczak, nauczyciel specjalności artystycznej - projektowania graficznego, wychowawca kl. 2 LP

mgr Beata Gajewska, nauczyciel historii, wychowawca kl. 5 OSSP

dr Ryszard Gapski, nauczyciel historii sztuki

mgr Izabela Gąsior, szkolny pedagog

mgr Wiesław Golubiewski, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

mgr Wojciech Hyc, nauczyciel zawodu

mgr Magdalena Jędrzejowska, nauczyciel języka polskiego, biblioteka

mgr Aleksandra Karpińska, nauczyciel biologii

Piotr Klamerus, nauczyciel zawodu

mgr Łukasz Kocańda, nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl. 3 OSSP

mgr Bartłomiej Marduła, nauczyciel muzyki i zawodu

dr Stanisław Marduła, nauczyciel specjalności artystycznej - lutnictwo

mgr Andrzej Mrowca, nauczyciel specjalności artystycznej - snycerstwo

mgr Magdalena Osmolik, nauczyciel matematyki

dr Agnieszka Rokicka, nauczyciel specjalności artystycznej - projektowania graficznego, wychowawca kl. 1A LP

mgr Małgorzata Rosińska, nauczyciel rysunku i malarstwa, wychowawca kl. 4 LP

mgr Ewa Ross-Baczyńska, nauczyciel specjalności artystycznej - snycerstwo, wychowawca kl. 6 OSSP

mgr Danuta Sochańska, nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl. 1B LP

mgr Mirosław Spera, wychowawca w internacie

mgr Ziemowit Stańco, nauczyciel fizyki, chemii, informatyki

mgr Agnieszka Tomaszewska - Wiśniowska, nauczyciel wf

mgr Bożena Tomczak, wychowawca w internacie

mgr Edyta Turczanik, nauczyciel podstaw fotografii i filmu

mgr Magdalena Wanat, nauczyciel podstaw projektowania

dr Agnieszka Wójcik - Marduła, nauczyciel języka francuskiego

mgr Paweł Wrzesień, nauczyciel języka polskiego

mgr Tomasz Zieliński, wychowawca w internacie

mgr Michał Zacharko, nauczyciel wf, wychowawca kl. 6 OSSP