Grono Pedagogiczne

mgr  Marek Król-Józaga  Dyrektor ZSP im. A. Kenara w Zakopanem, nauczyciel specjalności artystycznej - meblarstwo artystyczne

dr Alicja Hołoga-Marduła, Wicedyrektor ds. ogólnokształcących, nauczyciel specjalności artystycznej - meblarstwo artystyczne

mgr Janusz Jędrzejowski, Kierownik sekcji artystycznej, nauczyciel specjalności artystycznej - meblarstwo artystyczne

mgr Dorota Bąk, nauczyciel rysunku i malarstwa, wychowawca kl. 5 OSSP

dr hab. Ireneusz Bęc, nauczyciel rysunku i malarstwa

mgr Piotr Bies, nauczyciel rzeźby i podstaw projektowania

mgr Beata Birecka, nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. 4 LP

mgr Joachim Brzozowski, szkolny pedagog

mgr Anna Filipczak, nauczyciel specjalności artystycznej - projektowania graficznego, (Urlop)

mgr Beata Gajewska, nauczyciel historii, wos, wychowawca kl. 6 OSSP

dr Ryszard Gapski, nauczyciel historii sztuki, etyki

mgr Izabela Gąsior, szkolny pedagog

mgr Kinga Gdulska, szkolny psycholog

mgr Wiesław Golubiewski, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

mgr Wojciech Hyc, nauczyciel zawodu

mgr Małgorzata Kala, nauczyciel języka angielskiego

mgr Aleksandra Karpińska, nauczyciel biologii

Piotr Klamerus, nauczyciel zawodu

mgr Natalia Klecha, nauczyciel języka angielskiego

mgr Łukasz Kocańda, nauczyciel języka angielskiego, (Urlop)

mgr Magdalena Kostrzewa-Smreczak, nauczyciel specjalności artystycznej - snycerstwo

mgr Wojciech Łacek, nauczyciel specjalności artystycznej - meblarstwo artystyczne

mgr Bartłomiej Marduła, nauczyciel specjalności artystycznej - lutnictwo artystyczne i muzyki

dr Stanisław Marduła, nauczyciel specjalności artystycznej - lutnictwo

mgr Andrzej Mrowca, nauczyciel specjalności artystycznej - snycerstwo, podstaw projektowania, wychowawca kl. 1C LP

mgr Magdalena Osmolik, nauczyciel matematyki, wychowawca kl. 3 LP

dr Agnieszka Rokicka, nauczyciel specjalności artystycznej - projektowania graficznego, wychowawca kl. 2A LP

mgr Małgorzata Rosińska, nauczyciel rysunku i malarstwa

mgr Ewa Ross-Baczyńska, nauczyciel specjalności artystycznej - snycerstwo, podstaw projektowania wychowawca kl. 1A PLSP

mgr Danuta Sochańska, nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl. 2B LP

mgr Katarzyna Skórka-Trepka, biblioteka szkolna

mgr Mirosław Spera, wychowawca w internacie

mgr Ziemowit Stańco, nauczyciel fizyki, chemii, informatyki, wychowawca kl. 1B PLSP

mgr Tomasz Szybka, nauczyciel wf i edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Marcin Tas, nauczyciel podstaw multimediów

mgr Bożena Tomczak, wychowawca w internacie

mgr Magdalena Wanat, nauczyciel specjalności artystycznej - projektowanie graficzne, podstaw fotografii i filmu

dr Agnieszka Wójcik - Marduła, nauczyciel języka francuskiego, wychowawca kl. 4 OSSP

mgr Paweł Wrzesień, nauczyciel języka polskiego

mgr Tomasz Zieliński, wychowawca w internacie

mgr Michał Zacharko, nauczyciel wf, wychowawca kl. 6 OSSP