Internat

Dane kontaktowe

Internat przy Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara
ul. Kościeliska 35
34-500 Zakopane
tel: +48 18 20 63212


Regulamin Internatu Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem


Terminy opłat

  • Wpłaty za internat w wysokości 80 zł należy dokonywać do 10 każdego miesiąca na rachunek Bankowy NBP / Oddział Kraków, nr konta 09 1010 1270 0028 8613 9134 0000

  • Tytuł wpłaty, np.: "Opłata za internat, maj 2019 + imię i nazwisko ucznia, kl"


Dodatkowe informacje


Galeria
Fot.: Janusz Tomczak