Uczeń/Rodzic


Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019


Plan spotkań z radą Rodziców i Rodzicami uczniów ZSP im. A. Kenara w Zakopanem na rok 2018/2019


Ramowy plan posiedzeń Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem w roku szkolnym 2018/2019


Wykaz Podręczników

Wakacyjny Konkurs Plastyczny dla uczniów wszystkich klas!!!

Drodzy Uczniowie!

    Dobiegł koniec roku szkolnego 2017/2018 i rozpoczęły się wakacje, czas w którym będziemy „odpoczywać od  szkoły”.  Wszystkim życzymy, aby te wakacje były wyjątkowe i niepowtarzalne. Niezależnie jednak od miejsca, w którym się znajdziecie, bardzo prosimy  o rozwagę  i odpowiedzialną postawę – godną ucznia Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.
   Każdego z Was  zachęcamy do rozwijania własnych uzdolnień. W związku z tym dla wszystkich uczniów naszej szkoły ogłaszamy wakacyjny konkurs plastyczny.  Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy gimnazjum, młodsze klasy liceum i starsze klasy liceum. Proponujemy dziesięć tematów i zachęcamy do realizacji każdego z nich:

„Wakacyjny pejzaż”
„W podróży”
„Wnętrze”
„Niepodległa”
"Las"
"Będzie padało"
"Przygoda"
"Struktura"
"Autoportret z przedmiotem"
"Ruch"


   Każdy z tematów może być zrealizowany w dowolnej konwencji artystycznej: rysunek, malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika, forma plastyczna nawiązująca do meblarstwa, lutnictwa. Format prac dowolny.

   Dodatkowo ogłaszamy konkurs na „Wakacyjny Szkicownik”, w którym znajdą się wasze wakacyjne wspomnienia (minimalna ilość szkiców 50).

Uwaga!
Termin oddawania prac konkursowych: 10 września 2018 r.

                                                                                              Dyrekcja ZSP im. A. Kenara w Zakopanem

Regulaminy

Wymagania edukacyjne