Uczeń/Rodzic

GODZINY PRZEZNACZONE NA SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


PLAN SPOTKAŃ Z RADĄ RODZICÓW I RODZICAMI UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

REKOMENDACJE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ W NIEKTÓRYCH KRAJACH PRZYPADKAMI ZACHOROWAŃ NA KORONAWIRUSA

BEZPIECZNA SZKOŁA!!!

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH W SZKOLE.

Dokument został opracowany w ramach prac Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej jako zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły, do realizacji począwszy od września 2017r.

Pobierz dokument

CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222

i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

REGULAMINY

PLSP SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA

 • Język polski  -  Nauczyciel prowadzący; Paweł Wrzesień

Klasa 1 PLSP  Lektury / Przedmiotowy System Oceniania / Rozkład materiałuProgram nauczaniaWymagania edukacyjne /

Klasa 2 PLSP  Lektury / Przedmiotowy System Oceniania / Rozkład materiału / Program nauczania / Wymagania edukacyjne /

Klasa 3 PLSP  Lektury / Przedmiotowy System Oceniania / Rozkład materiału / Program nauczania / Wymagania edukacyjne /

Tryb podwyższania ocen


 • Język angielski - Nauczyciel prowadzący; Natalia Klecha

Klasa 1A PLSP  Rozklad materiału

klasa 1C PLSP Rozkład materiału

Klasa 2B PLSP  Rozkład materiału

Klasa 4 OSSP  Rozkład materiału


 • Język francuski - Nauczyciel prowadzący; Agnieszka Wójcik-Marduła

 Kryteria oceniania

Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna

Wymagania edukacyjne


 • Matematyka  - Nauczyciel prowadzący; Magdalena Osmolik

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania


 • Geografia  - Nauczyciel prowadzący; Piotr Zięba

Podręczniki, Podstawa programowa - po gimnazjum, Program nauczania, Wymagania edukacyjneKryteria oceniania, Plan wynikowy, Rozkład materiału, Tryb uzyskiwania oceny wyższej,

Podstawa programowa - po szkole podstawowej, Program nauczania, Wymagania edukacyjneKryteria oceniania, Rozkład materiału, Tryb uzyskiwania oceny wyższej


 • Chemia  - Nauczyciel prowadzący; Ziemowit Stańco

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania


 • Fizyka  - Nauczyciel prowadzący; Ziemowit Stańco

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania


 • Informatyka  - Nauczyciel prowadzący; Ziemowit Stańco

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania


 • Podstawy przedsiębiorczości  - Nauczyciel prowadzący; Wiesław Golubiewski

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania


 • Historia sztuki  - Nauczyciel prowadzący; Ryszard Gapski

Rozkład materiału

Przedmiotowy system oceniania

 • Podstawy fotografii i filmu - Klasa 2A i 2B PLSP, klasa 4 PLSP, klasa 5 OSSP - Nauczyciel prowadzący; Magdalena Wanat
 • Projektowanie multimedialne - Klasa 2B PLSP - Nauczyciel prowadzący; Magdalena Wanat
 • Specjalność artystyczna / Projektowanie Graficzne - Klasa 1A i 1B PLSP, klasa 2B PLSP, klasa 3 PLSP - Nauczyciel prowadzący; Magdalena Wanat

Rozkład materiału

System Oceniania Osiągnięć Uczniów  z Podstaw Projektowania

System Oceniania Osiągnięć Uczniów z Podstaw Multimediów

Kryteria oceniania - podstawy fotografii i filmu

Kryteria oceniania z podstaw multimediów

Kryteria oceniania z podstaw projektowania

Kryteria podwyższania ocen z podstaw fotografii i filmu, podstaw multimediów i podstaw projektowania

System oceniania osiągnięć uczniów z projektowania graficznego

 • Specjalność art. - Techniki graficzne / Specjalizacja - Projektowanie Graficzne - Klasa 4 OSSP, 5 OSSP, 1C LP, 2A LP, 4 LP  - Nauczyciel prowadzący; Agnieszka Rokicka

Rozkład materiału

 • Specjalność art. - Formy rzeźbiarskie / Specjalizacja - Snycerstwo  - Nauczyciel prowadzący; Magdalena Kostrzewa-Smreczak

Program nauczania, Wymagania edukacyjne / kryteria oceniania kl. 1A i 1 B PLSP

 • Specjalność art. - Formy rzeźbiarskie / Specjalizacja - Snycerstwo  - Nauczyciel prowadzący; Andrzej Mrowca

Program nauczania, kl. 4, 5 OSSP i kl. 1C LP

Programy nauczania, kl. 6 OSSP i 4 LP

 • Specjalność art. Formy użytkowe - wzornictwo / Specjalizacja - Meblarstwo Artystyczne - Klasa 6 OSSP - Nauczyciel prowadzący; Janusz Jędrzejowski

Program nauczania

Wymagania edukacyjne / kryteria oceniania

 • Specjalność art. Formy użytkowe - wzornictwo / Specjalizacja - Meblarstwo Artystyczne - Klasa 3 LP - Nauczyciel prowadzący; Janusz Jędrzejowski

Program nauczania

Wymagania edukacyjne / kryteria oceniania

 • Specjalność art. Formy użytkowe - wzornictwo / Specjalizacja - Meblarstwo Artystyczne - Klasa 4 LP - Nauczyciel prowadzący; Wojciech Łacek

Program nauczania

Wymagania edukacyjne / kryteria oceniania

 • Muzyka - Klasa 1 LP - Nauczyciel prowadzący; Bartłomiej Marduła

Program nauczania

Wymagania edukacyjne / kryteria oceniania

Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej