Rekrutacja 2018!

Rekrutacja 2018!

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO KLASY 1 LICEUM PLASTYCZNEGO

1. Basisty Weronika

2. Bernatowicz Antoni Zbigniew

3. Borzęcka Zuzanna Joanna

4. Gałka Wiktoria

5. Gawlak - Homernik Karolina

6. Kamiński Ignacy Dariusz

7. Kassowski Michał Andrzej

8. Kozak Aleksandra Maria

9. Kurowska Oliwia Anna

10. Kwak Natalia

11. Kwak Tomasz

12. Łękawa Eryka Katarzyna

13. Majerczyk Piotr Andrzej

14. Marcisz Miłosz Julian

15. Mordarska Aleksandra

16. Pałka Wojciech

17. Piskor Katarzyna Anna

18. Sobaniak Natalia Izabela

19. Stalmach Martyna Magdalena

20. Strzoda Patrycja Izabela

21. Świtalska Dominika Beata

22. Sznajder Jan Marcin

23. Szydłowska Olga

24. Talaga Alicja Anna

25. Tokarczyk Natalia

26. Trebunia-Tutka Jan Adam

27. Truty Wiktoria Weronika

28. Tubacki Jakub Mateusz

29. Widyna Konrad Wojciech

30. Wyrostek Szymon Piotr

31. Zawadzki Kamil Jan

32. Zgama Amelia


Uwaga!!!

Kandydaci proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz wyników egzaminu gimnazjalnego w terminie do trzech dni po zakończeniu roku szkolnego. Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy osób przyjętych do klasy I LP.


Zakopane, 18 czerwca 2018 r.