Dyplom <br> doktora <br> nauk <br> humanistycznych <br> dla <br> Agnieszki <br> Wójcik-Marduły

Dyplom doktora nauk humanistycznych dla Agnieszki Wójcik-Marduły

W dniu 14 grudnia 2017r. odbyły się w Auli Collegium Novum UJ uroczyste promocje doktorskie, podczas których dyplom doktora nauk humanistycznych odebrała nasza koleżanka, nauczyciel języka francuskiego, Agnieszka Wójcik-Marduła. Swoje rozważania naukowe poświęciła zagadnieniu agresji słownej ujmowanej jako zachowanie językowe wpisane w codzienną interakcję werbalną. To zaowocowało rozprawą w języku francuskim zatytułowaną: La parole agressive. L’étude du discours conflictuel sur l’exemple de l’insulte. (Mowa agresji. Analiza dyskursu przemocy na przykładzie zniewagi.), napisaną pod kierunkiem wybitnej polskiej romanistki prof. dr hab. Marceli Świątkowskiej. Temat ten, tak bardzo aktualny i wymagający refleksji wzbogaci z pewnością nasz wspólny warsztat pracy pedagogicznej i wychowawczej.

Serdecznie  gratulujemy  i  życzymy  dalszych   osiągnięć   w   pracy   naukowej   i  dydaktycznej !!!

Galeria