Stypendium <br> Sapere Auso <br>2017

Stypendium Sapere Auso 2017

Łukasz Mrożek, uczeń kl. 4 LP otrzymał stypendium Sapere Auso za szczególne osiągnięcia artystyczne.

Gratulujemy !!!

150 uzdolnionych uczniów i studentów otrzymało stypendia w ramach Programu Stypendialnego SAPERE AUSO 2017/2018 ze środków finansowych województwa małopolskiego. 13 grudnia w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się uroczystość przekazania dyplomów potwierdzających otrzymanie stypendium.

Więcej informacji

Galeria