Artystyczna <br> Wyprawa <br> do Grecji!

Artystyczna Wyprawa do Grecji!

Projekt zrealizowano dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W pierwszej połowie maja 2017 grupa młodzieży (61 osób) z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara uczestniczyła w wyprawie edukacyjno - artystycznej do Grecji. Celem była kolebka naszej cywilizacji i kultury - Ateny, zapoznanie się z historią i dziedzictwem starożytnej Hellady, a także plener malarski, czyli wrażenia z pobytu w wielu interesujących miejscach przeniesione na papier i płótno. W Atenach zwiedziliśmy oczywiście Akropol, Agorę i Forum, a także Muzeum Archeologiczne gdzie młodzież podziwiała największy zbiór rzeźb z terenu Grecji, od okresu neolitu po schyłek starożytności. W Grecji odwiedziliśmy również Meteory, gdzie zapoznaliśmy się z tradycją prawosławną i Delfy, ruiny i muzeum ze słynną brązową figurą woźnicy. W drodze zatrzymywaliśmy się w innych miejscach, także ważnych dla naszej kultury, tradycji i cywilizacji europejskiej. Był to Split z pałacem Dioklecjana, stare miasto Dubrownik, Ochryda z interesującym, starożytnym amfiteatrem i ciekawa pod innym względem Tirana, miasto brzydkie, zdewastowane przez lata władzy realnego komunizmu. To wszystko co widzieliśmy, to wszystko gdzie byliśmy i co mogliśmy dotknąć, to wszystko jest niezwykle ważne, wręcz niezbędne w edukacji młodzieży polskiej w ogólności, gdyż jesteśmy dziedzicami kultury śródziemnomorskiej, a młodzieży szkół artystycznych w szczególności. Wyprawy artystyczne do Grecji i Włoch, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mam taka nadzieję, będą kontynuowane.

Tekst, fot.: Piotr Bies

Galeria