Minister Kultury <br> i Dziedzictwa <br> Narodowego<br> w naszej Szkole!

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w naszej Szkole!

19 sierpnia 2022 roku w murach nowo pozyskanego budynku byłego Gimnazjum nr 2 im. ks. Józefa Tischnera przy ul. Sienkiewicza 27 w Zakopanem dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara, gościł prof. Piotr Gliński Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


W tym dniu Pan Premier odwiedził Zakopane otwierając między innymi 53. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich.


Wicepremierowi podczas spotkania w ZSP im. A. Kenara w Zakopanem towarzyszyli: Andrzej Grzegorz Burzyński Doradca Gabinetu Politycznego Ministra, Anna Pawłowska-Pojawa Dyrektor Centrum Informacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Jan Piczura Radny Województwa Małopolskiego. Goście zwiedzili szkolne pracownie artystyczne, wystawy prac uczniów oraz halę sportową.


Podczas wizyty Premier prof. Piotr Gliński powiedział m.in. że: „Szkoła Kenara jest symbolem sztuki zakopiańskiej, a jednocześnie kuźnią, w której wykuło się wiele talentów artystycznych z całej Polski. Dlatego wspieramy tę szkołę, inwestujemy w kulturę, w edukację artystyczną, która tworzy podstawy dla przyszłości”.


Z całym artykułem poświęconym wizycie Wicepremiera Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ZSP im. A. Kenara w Zakopanem można zapoznać się klikając poniższy link:

https://www.gov.pl/web/kultura/zakopianska-szkola-kenara-w-nowej-odslonie-dzieki-wsparciu-mkidn


Fot.: Danuta Matloch & Janusz Tomczak

Galeria