Zakończenie <br> Roku Szkolnego!

Zakończenie Roku Szkolnego!

List wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego na zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy Szkól Artystycznych,

Szanowni Państwo!

Zakończenie roku szkolnego zawsze przywodzi refleksję na temat przewidywań i oczekiwań, jakie z nim wiązaliśmy, kiedy się rozpoczynał. Myślimy o spodziewanych sukcesach uczniów, o podejmowanych inwestycjach, o zapewnieniu szkołom właściwego otoczenia prawnego. Mamy nadzieję na przeżywanie pięknych koncertów i pokazów baletowych czy odwiedzenie ciekawych wystaw, które będą zwieńczeniem owocnej pracy naszych podopiecznych pod okiem znakomitych pedagogów. Uczniowie cieszą się na codzienne spotkania ze szkolnymi kolegami i na nowe wyzwania artystyczne, które postawią przed nimi ich nauczyciele. Ale nikt nie spodziewał się wojny – zdradzieckiej, brutalnej napaści na wolną Ukrainę.

Akt agresji, której dopuściła się Rosja 24 lutego, nie tylko naruszył stabilność porządku międzynarodowego, ale także diametralnie wpłynął na większość aspektów życia gospodarczego i społecznego w Polsce. Nie czas tu i miejsce na geopolityczne analizy, ale zaakcentować trzeba jedno – w obliczu tragedii narodu ukraińskiego Polacy stanęli na wysokości zadania. Humanitarna opieka Polski i Polaków nad ukraińskimi uchodźcami stawiana jest za wzór. Jej istotnym elementem jest umożliwienie dzieciom z Ukrainy kontynuacji kształcenia w polskich szkołach. Przyjęte ustawodawstwo otworzyło możliwość podjęcia nauki przez młodych uchodźców na wszystkich poziomach i we wszystkich formach kształcenia. W ten sposób ukraińskie dzieci uczą się także w polskich szkołach artystycznych. Chcę z całą mocą podkreślić, że staraniem mojego resortu będzie zapewnienie dzieciom z Ukrainy optymalnych warunków zdobywania umiejętności artystycznych w szkołach funkcjonujących pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - z poszanowaniem tożsamości etnicznej i językowej. Nie pozostawiliśmy Ukrainy bez pomocy w pierwszych dniach po ataku agresora - nie pozostawimy jej także w przyszłości.

Mijający rok szkolny upływa także pod znakiem stopniowego wyjścia z pandemicznych rygorów. Mogliśmy już przywrócić normalne kontakty nauczycieli z uczniami i mam nadzieję, że jest to trwały powrót. Z perspektywy możemy odpowiedzialnie stwierdzić, że zdaliśmy trudny egzamin z przeprowadzenia szkolnictwa artystycznego przez epidemiczną rzeczywistość. Składam w tym miejscu serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w skuteczne funkcjonowanie szkół artystycznych podczas pandemii – uczniom i ich rodzicom, dzielnie znoszącym niedogodności kształcenia zdalnego; pedagogom, ofiarnie przysposabiającym metody nauczania do niecodziennych warunków; dyrektorom szkół, czuwającym nad organizacją i skutecznością nauczania; także prawodawcom, umiejętnie reagującym na rozwój sytuacji. Podkreślam przy tym harmonijną współpracę z Ministerstwem Edukacji i Nauki, które znakomicie rozumiało nasze potrzeby i wychodziło im naprzeciw.

Nowy rok szkolny przyniesie zmiany. Ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia zrównają się w długości cyklu kształcenia z liceami ogólnokształcącymi, co z pewnością uprości system szkolnictwa artystycznego. Zamierzamy udoskonalić ramowe plany nauczania i podstawy programowe, aby nauka w szkołach artystycznych była jeszcze ciekawsza, przyjaźniejsza dla uczniów i bardziej efektywna. Nadchodzący rok szkolny poświęcimy na przygotowanie tych zmian i ich konsultacje środowiskowe. Nieodmiennie rozwijamy działania inwestycyjne w celu poprawy bazy lokalowej szkół artystycznych. Obserwujemy także skutki wejścia w życie nowych uregulowań w zakresie kwalifikacji nauczycieli szkolnictwa artystycznego, wskazując na nowe możliwości i ułatwienia w zatrudnianiu wykwalifikowanych kadr nauczycielskich.

Teraz jednak przed nami oczekiwane wakacje. Mam nadzieję, że dla nas wszystkich będą one okresem zasłużonego wytchnienia, o które jednak w obliczu wydarzeń za naszą wschodnią granicą będzie zapewne trudniej niż w poprzednich latach. Sytuacja wymaga od nas czujności i rozwagi, którym musi nieco ustąpić chęć beztroski, naturalna dla wakacyjnego czasu. Życzę wszystkim, abyśmy jednak mogli cieszyć się odpoczynkiem i pięknem letnich dni, pełnych radosnych przeżyć, ciekawych przygód i szczęśliwych chwil.

Z wyrazami szacunku

Piotr Gliński


24 czerwca 2022 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara i w tym dniu pożegnaliśmy się z dotychczasową nazwą szkoły.


Zgodnie z ogólnopolską reformą systemu edukacji w bieżącym roku szkolnym wygasa 6-letnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych wchodząca w skład Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem, a w roku przyszłym również 4-letnie Liceum Plastyczne zakończy swoją działalność. Wróciliśmy do 5-letniego systemu kształcenia i tym samym zakopiańska szkoła plastyczna przestanie funkcjonować jako Zespól Szkół Plastycznych. Od 1 września 2022 roku nasza Szkoła po blisko dwudziestu latach ponownie wraca do nazwy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem!

Nowy rok szkolny rozpoczniemy z trzema nowymi klasami pierwszymi. Będziemy kształcić w sześciu specjalizacjach artystycznych, dotychczasowymi: snycerstwem, lutnictwem artystycznym, meblarstwem artystycznym, projektowaniem graficznym i nowymi: projektowaniem ubioru i tkaniną artystyczną

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego dyrektor Marek Król-Józaga podsumował osiągnięcia szkoły za ostatni rok. Dyrektor podziękował m.in. Gronu Pedagogicznemu za prace i zaangażowanie w wychowaniu młodzieży, Radzie Rodziców za pomoc w realizacji wielu zadań realizowanych przez szkołę oraz pogratulował i wręczył nagrody uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i odnieśli sukcesy artystyczne w konkursach, plenerach plastycznych organizowanych m.in. przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Niezwykle ważnym wydarzeniem podczas uroczystości było podziękowanie za wieloletnią pracę pani Alicji Hołodze-Mardule, która pełniłą funkcję wicedyrektora do spraw ogólnokształcących przez ostatnie 15 lat oraz panu Stanisławowi Mardule – nauczycielowi lutnictwa artystycznego uczącego w szkole 40 lat.

Dyrektor złożył również podziękowanie paniom: Małgorzacie Kali nauczycielowi języka angielskiego i pani Katarzynie Piątek nauczycielowi rysunku i malarstwa za pracę w ostatnich kilku latach.


Poniżej prezentujemy uczniów którzy osiągneli najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2021/2022UCZNIOWIE Z KTÓRYCH JESTEŚMY BARDZO DUMNI

PONIEWAŻ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

OSIĄGNĘLI BARDZO WYSOKIE WYNIKI W NAUCE!!!


1. KATARZYNA KURZYDŁO, KL. 3C LP: 5.45

2. MARTYNA STASZEL, KL. 3A PLSP: 5.35

3. WERONIKA CIASTOŃ, KL. 3A PLSP: 5.29


4. WIKTORIA FURCZOŃ, KL. 2A PLSP: 5.28

5. ANNA OLEJARZ, KL. 1A PLSP: 5.24

6. MAJA SOCHACKA, KL. 1A PLSP: 5.13

7. ZUZANNA RUMIAN, KL. 1B PLSP: 5.12

8. MAŁGORZATA FRĄCZEK, KL. 2A PLSP: 5.11

8. PAULINA KOPEĆ, KL. 2B PLSP: 5.11

9. TADEUSZ KMIECIK, KL. 3C LP: 5.09

10. LUALENI MOZDYNIEWICZ, KL. 2B PLSP: 5.06

10. WIKTORIA KRUPA, KL. 2B PLSP: 5.06

11. ZUZANNA GAŹDZIAK, KL. 3C LP: 5.01

12. POLA DZIADKOWIEC, KL. 3C LP: 5.00

12. JULIA PIERONEK, KL. 3C LP: 5.00

13. IZABELA BOCHENEK, KL. 1A PLSP: 4.94

14. MAŁGORZATA SULARZ, KL. 3C LP: 4.91

14. EMILIA WOJTYCZKO, KL. 3C LP: 4.91

15. PATRYCJA GRAD, KL. 1B PLSP: 4.88

16. ALICJA KRUPA, KL. 1A PLSP: 4.82

16. AGATA SAGUŁA, KL. 3B PLSP: 4.82

17. ALEKSANDRA ZWIJACZ-KOZICA, KL. 3A PLSP: 4.81

18. ALEKSANDRA NOWACZYK, KL. 2A PLSP: 4.78

18. WIKTORIA PIWOWARSKA, KL. 2A PLSP: 4.78

19. LENA BONAR, KL. 2B PLSP: 4.76

20. ZUZANNA TROJAN, KL. 3B PLSP: 4.76

21. MARIA WNUK, KL. 3B PLSP: 4.75


Fotorelacja: Janusz Tomczak

Galeria