Termomodernizacja <br> budynku <br> szkoły!

Termomodernizacja budynku szkoły!

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa.

Budynek naszej placówki został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN – budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych Centrum Edukacji Artystycznej.
W styczniu 2021 roku rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem. Planowany termin zakończenia inwestycji – marzec 2022

Termomodernizacja Państwowych Szkół Artystycznych

Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem jako jedna ze 139 placówek artystycznych bierze udział w programie termomodernizacji, dzięki któremu w sposób znaczący poprawią się warunki nauki i pracy naszych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Nasza młodzież oraz pedagodzy zyskają większy komfort pracy i nauki, bezpieczniejsze i przyjaźniejsze otoczenie, a placówka stanie się tańszą w utrzymaniu.

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce jest unikatową inwestycją w skali kraju. To największy systemowy program termomodernizacji w Polsce w budynkach użyteczności publicznej finansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W sumie w latach 2017-2021 zmodernizowanych zostanie 189 budynków należących do 139 publicznych placówek szkolnictwa artystycznego (szkoły muzyczne, szkoły plastyczne, szkoła baletowa, bursy) na terenie całego kraju, głównie w małych i średnich miejscowościach. Koszt projektu opiewa na 501,4 mln zł, ponad 400 mln to środki pochodzące z POIiŚ, 92 mln zł dopłaca budżet państwa.

Źródło: CEA

W ramach modernizacji energetycznej prowadzone są m.in. prace ociepleniowe i izolacyjne, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja systemu wentylacji jak również kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED.


Poniżej prezentujemy
fotografie prezentujące aktualny stanu remontu.

Galeria