Wystawa <br> poplenerowa <br> uczniów <br> małopolskich <br>  liceów <br> plastycznych

Wystawa poplenerowa uczniów małopolskich liceów plastycznych

Dnia 14 grudnia br. o godzinie 17:00 w Krakowskim Forum Kultury przy ul. Mikołajskiej 2 w Krakowie odbył się wernisaż prac uczniów ze szkół plastycznych województwa małopolskiego (Zakopanego, Krakowa i Nowego Wiśnicza) biorących udział w projekcie przygotowanym i pilotowanym przez pana Jacka Tokarskiego, szefa Wydawnictwa Wysoki Zamek, we współpracy z panią Magdaleną Kasperską z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Pandemiczna formuła projektu polegała, tak jak w roku ubiegłym, na poszukiwaniu ukraińskich śladów w Krakowie. Uczniowie poszczególnych szkół wraz z opiekunem koordynującym ze strony naszej szkoły, panem Wojciechem Hycem oraz przewodnikiem po Krakowie, zapoznali się z zabytkami, wykonali szkice, zdjęcia, a po powrocie do szkoły – obrazy, rysunki, grafiki, a także (po raz pierwszy w czasie 8 lat trwania projektu) rzeźbę z gipsu. Prace uczniów ze wszystkich szkół zostały zebrane w galerii „Sala z Widokiem” Krakowskiego Forum Kultury i pogrupowane tematycznie. Uczniowie z Zakopanego stanowili największą grupę młodzieży na otwarciu, co bardzo ucieszyło organizatorów. Niestety, z powodu trwającej epidemii COVID-19 nie pojawiła się reprezentacja szkoły z Nowego Wiśnicza.

Projekt w normalnej, niepandemicznej formule, polegającej na wyjeździe młodzieży na Ukrainę, tamtejszych spotkaniach młodzieży z miejscowymi zabytkami, zwyczajami i ludźmi, ma już przyszłoroczne finansowanie zapisane w budżecie Województwa Małopolskiego, o czym na otwarciu poinformowała dyrektor Departamentu, pani Monika Gubała. Wyraziła jednocześnie nadzieję na spotkanie we Lwowie przyszłorocznych uczestników i ucieszyła się z liczby i jakości powstałych prac.

Podczas wernisażu pan Jacek Tokarski poinformował również, że do szkół biorących udział w projekcie zostały wysłane katalogi z wystawy dla uczestników i do archiwum szkół biorących udział w projekcie.


Tekst: Wojciech Hyc

Fotorelacja: Janusz Tomczak

Galeria