Części Wspólne, <br> Wystawa prac <br> Pedagogów <br> i Uczniów

Części Wspólne, Wystawa prac Pedagogów i Uczniów

8 grudnia o godz. 17.00 w Wieży Wodnej w Nowym Targu odbył się wernisaż prac pedagogów oraz uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. Szkoła została zaproszona do współpracy przez  Panią Wiktorię Kowalczyk-Szlaga oraz Dyrektora MCK w Nowym Targu pana Andrzeja Lichosyta, za co bardzo dziękujemy. Wystawa w tym wyjątkowym miejscu ma charakter promocyjny szkoły, zawiera prace uczniów i absolwentów ze wszystkich specjalizacji  meblarstwa artystycznego, lutnictwa artystycznego, projektowania graficznego oraz snycerstwa, jak również tegoroczne prace malarskie z ostatnich dwóch plenerów - z Kazimierza Dolnego nad Wisłą oraz Morskiego Oka. Ekspozycja pt. „Części wspólne" jest  konfrontacją prac pedagogów z pracami młodych artystów. „Części wspólne" - to nasza szkoła, miejsce spotkań, wymiany doświadczeń oraz inspiracji. „Części wspólne" to sztuka i pasja tworzenia, które nas łączą. „Części wspólne", bo każdy z nas w procesie edukacji oddaje cząstkę siebie, dobrą energię oraz inspiracje, a w twórczości  przenikają się wspólne motywy oraz techniki. I na koniec „część", ponieważ jest to jedynie fragment, niewielki  wycinek z dorobku ostatnich kilku lat pracy w szkole.  Jest to także argument (motywacja) do następnych miłych spotkań oraz serdecznej dalszej współpracy między instytucjami.  

Na wystawie nie zabrakło Szanownych Gości, smacznego poczęstunku oraz dobrej twórczej atmosfery, oprawy muzycznej  w wykonaniu naszych maturzystów: Wiktorii Bylinka oraz kapeli góralskiej w składzie: Tomasz Kwak, Piotr Majerczyk, Jan Trebunia-Tutka oraz Szymon Wyrostek. Wszystkim artystom gratulujemy i życzymy sukcesów zawodowych.


Fotorelacja: Janusz Tomczak

Galeria