Nowe logo Szkoły!

Nowe logo Szkoły!

Zgodnie z ogólnopolską reformą systemu edukacji w bieżącym roku szkolnym wygasa 6-letnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych wchodząca w skład Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem, a w roku przyszłym również 4-letnie Liceum Plastyczne zakończy swoją działalność. Wróciliśmy do 5-letniego systemu kształcenia i tym samym zakopiańska szkoła plastyczna przestanie funkcjonować jako Zespól Szkół Plastycznych.

Od 1 września 2022 roku nasza Szkoła po blisko dwudziestu latach ponownie wraca do nazwy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem!

W związku z zaistniałą sytuacją, reformą szkolnictwa oraz gruntownym remontem budynku naszej placówki - termomodernizacją z inicjatywy dyrekcji szkoły oraz pedagogów artystów - podjęto decyzję o zaprojektowaniu nowego loga Szkoły.

Nowe logo zostało zaprojektowane w roku 2020 przez pana Marcina Tasa oraz zespół nauczycieli grafików: panią Agnieszkę Rokicką i panią Magdalenę Wanat-Drobisz. Projekt nawiązuje swym charakterem, formą i symboliką do znaków graficznych Pegaza używanych w latach ubiegłych.

Nowe logo będzie stosowane w kilku wersjach kolorystycznych, w zależności od potrzeb wpisując się w całościowy projekt identyfikacji wizualnej Szkoły.

Z satysfakcją informujemy, iż nowe logo PLSP im. A. Kenar w Zakopanem zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskało prawo ochronne.

Tak więc w dniu dzisiejszym z prawdziwą przyjemnością możemy już oficjalnie zaprezentować nasz nowy, opatentowany znak graficzny.

Galeria