Ważne!

Ważne!

Ubezpieczenie Uczniów w roku szkolnym 2021/2022!


w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów informujemy, iż dobrowolne ubezpieczenie w bieżącym roku szkolnym można zawrzeć tylko on-line, bezpośrednio z firmą ubezpieczającą.


W załączeniu podajemy link do firmy, w której ZSP im. A. Kenara w Zakopanem ubezpieczała uczniów przez wiele ostatnich lat.Zobacz:


  • Agent Ubezpieczeniowy: Jan Węgrzyniak, tel.: 510 32 82 13
Do pobrania