WYSTAWA!

WYSTAWA!

W dniu 6 czerwca 2021 roku w Centrum Kongresowym „Gerlach” Hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem została zaprezentowana Wystawa Artystów Podtatrza towarzysząca uroczystej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego i dedykowana postaci św. Jana Pawła II, której organizatorem był Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.


W wystawie wzięli udział uczniowie, pedagodzy i absolwenci szkoły oraz zaproszeni profesjonalni twórcy szeroko rozumianego Podtatrza, których twórczość zyskała uznanie w kraju i za granicą.


Na wystawie zaprezentowano rysunek, malarstwo, grafikę, rzeźbę, tkaninę oraz instrumenty lutnicze.


Artyści biorący udział w wystawie;

Weronika Basisty, Dorota Bąk, Cudzich Beata, Stanisław Cukier, Karolina Dziatkowiec, Ewa Fortuna, Antoni Grabowski, Czesław Jałowiecki, Jerzy Jędrysiak, Janusz Jędrzejowski, Piotr Klamerus, Stanisław Kośmiński, Sebastian Króliszewski, Stanisław Marduła, Agnieszka Mastella, Katarzyna Piątek, Sebastian Pitoń, Popowicz Anna, Popowicz Bogusław, Agnieszka Rokicka, Ewa Ross-Baczyńska, Tomasz Ross, Monika Stanisłąwska-Pitoń, Paweł Stefaniak, Joanna Strączek-Bojda, Ireneusz Wrzesień, Arkadiusz Waloch i Anna Zielińska.

Dzięki uprzejmości rodzin i przyjaciół na wystawie zaprezentowano również prace artystów nieżyjących - Jacka Kogutka i Władysława Trebuni-Tutki.


Fotorelacja: Janusz Tomczak, Marek Król-Józaga

Galeria