Mój <br> Święty <br> Mikołaj!

Mój Święty Mikołaj!

Szkolny Konkurs Plastyczny „Mój święty Mikołaj”

Dyrekcja Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara zaprasza uczniów wszystkich klas i specjalizacji do wzięcia udziału w konkursie na pracę artystyczną pod hasłem „Mój Święty Mikołaj”. Świąteczna interpretacja tematu ma na celu wprowadzić nas w radosny czas oczekiwania na Boże Narodzenie i pomóc w nawiązaniu więzi wśród szkolnej społeczności pomimo dystansu, problemów, utrudnionego kontaktu. Spróbujmy wspólnie wprowadzić atmosferę pięknych, ciepłych świąt przez kreatywne działania! Powodzenia!


Wymagania formalne:

- Technika dowolna - rysunek, malarstwo, grafika, płaskorzeźba, rzeźba, kolaż, fotografia, animowany gif, instalacja, ekologiczna twórczość bazująca na recyklingu, techniki mieszane, itp.

- Format A5 lub A4. Prace wykonane ręcznie należy zeskanować lub sfotografować. Pliki cyfrowe powinny mieć rozdzielczość min. 1500 px na dłuższym boku oraz 300 dpi. Prace niespełniające wymogu jakości do druku zostaną zdyskwalifikowane. W przypadku obiektów 3D obowiązuje dokumentacja fotograficzna.

- Prace nie powinny w swojej treści naruszać poglądów innych ludzi ani zawierać treści niestosownych, obraźliwych, o zabarwieniu politycznym.


Terminy:

Skany lub fotografie należy przesłać do 5.12.2020 na adres mailowy pani Magdaleny Wanat:  mwanat.grafika@gmail.com

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się online na platformie Microsoft Teams. Szczegółowa data zostanie podana mailowo po posiedzeniu komisji konkursowej.


Nagrody:

Osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe (do odebrania w szkole w umówionym terminie z zachowaniem reżimu sanitarnego), a ich prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.