Szkoła pamięta!

Szkoła pamięta!

Dnia 29 października 2020 r. Dyrekcja oraz pracownicy Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara odwiedzili zakopiańskie cmentarze. Podtrzymując coroczną tradycję, na grobach Patrona Szkoły, Pedagogów, Uczniów i Absolwentów złożone zostały drewniane kwiaty. W tym roku z uwagi na trwającą pandemię w składaniu kwiatów na grobach nie wzięli udziału uczniowie. Dekorowanie grobów drewnianymi kwiatami wykonanymi przez uczniów klas pierwszych wpisało się w tradycję szkoły. Kwiaty powstały na zajęciach specjalności artystycznych pod kierunkiem pedagogów - artystów.


Fotorelacja: Janusz Tomczak

Galeria