INTERNAT

INTERNAT

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie,


poniżej prezentujemy listę osób przyjętych do Internatu w roku szkolnym 2020/2021. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w internacie ZSP im. A. Kenara w Zakopanem Szkoła dodatkowo korzysta z internatu Zespołu Szkół Hotelarsko -Turystycznych w Zakopanem.Lista osób przyjętych do internatu przy Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych w Zakopanem,

ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane 1. Aggio Anna, kl. 1A PLSP

 2. Budz Maria, kl. 2B PLSP

 3. Gwadera Laura, kl. 1B PLSP

 4. Kopeć Paulina Anna, kl. 1B PLSP

 5. Kowalik Emilia Anna, kl. 1B PLSP

 6. Król Monika, kl. 1B PLSP

 7. Machajda Konrad, kl. 1A PLSP

 8. Nawara Marcelina Martyna, kl. 1A PLSP

 9. Pancerz Mateusz Szczepan, kl. 2B PLSP

 10. Piwowarska Wiktoria, kl. 1A PLSP

 11. Pleśniak Krystyna Emilia, kl. 2A PLSP

 12. Plewa Dawid Jurand, kl. 2A PLSP

 13. Tokarczyk Emilia, kl. 1B PLSP

 14. Tokarczyk Łucja, kl. 1 B PLSP

 15. Zborek Julia, kl. 1A PLSP


Lista osób przyjętych do internatu przy Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara

w Zakopanem, ul. Kościeliska 35, 34-500 Zakopane


 1. Antolec Urszula, kl. 4 LP

 2. Basisty Weronika, kl. 3B LP

 3. Bialonń Aleksandra, kl. 4 LP

 4. Gałka Wiktoria, kl. 3A LP

 5. Grobarczyk Ewa, kl. 2A PLSP

 6. Dziadkowiec Pola, kl. 2C PLSP

 7. Kowalczyk Mateusz, kl. 2A PLSP

 8. Kurowska Oliwia, kl. 3A LP

 9. Kurzydlo Katarzyna, kl. 2C PLSP

 10. Kuziemka Maja, kl. 5 OSSP

 11. Kadłub Maria, kl. 4 LP

 12. Lenart Anna, kl. 2C PLSP

 13. Łękawa Eryka, kl. 3A LP

 14. Michalec Alicja, kl. 2C PLSP

 15. Kuśmirek Małgorzata, kl. 2A PLSP

 16. Nurzyńska Kalina, kl. 2C PLSP

 17. Pałka Wojciech, kl. 3A LP

 18. Pieronek Julia, kl. 2C PLSP

 19. Stanik Kamila, kl. 5 OSSP

 20. Stalmach Martryna, kl. 3A LP

 21. Sularz Malgorzata, kl. 2C PLSP

 22. Szyszka Szymon, kl. 2C PLSP

 23. Sznajder Jan, kl. 3A LP

 24. Wójtowicz Aleksandra, kl. 4 LP

 25. Wojtyczko Emilia, kl. 2C PLSP

 26. Widyna Konrad, kl. 3B LP

 27. Wysoczyńska Paulina, kl. 2C PLSP

 28. Ziemiańczyk Nicole, kl. 2B PLSP


Informacje dla rodziców dzieci przyjętych do internatu przy Zespole Szkół Plastycznych

im. Antoniego Kenara, ul. Kościeliska 35, 34-500 Zakopane


 • Przyjazd do internatu możliwy jest 31 sierpnia (poniedziałek) 2020 r. od godz. 17.00

 • Oplata za internat wynosi 80,00 zł. (osiemdziesiąt złotych miesięcznie, płatność obowiązuje do dnia 10 każdego miesiąca).

 • Internat wyposażony jest we wszystkie niezbędne urządzenia sprzyjające nauce i bezpieczeństwu wychowanków.

 • W Internacie zapewnia się możliwość korzystanie z obiadów – catering.

 • Wychowanek winien posiadać własną poszwę, poszewkę, prześcieradło, ręcznik oraz przybory do higieny osobistej.

 • Bardzo ważne jest przekazanie informacji kierownikowi lub wychowawcom internatu o stanie zdrowia dziecka i ewentualnych wskazaniach oraz przyjmowanych stale bądź doraźnie lekarstwach.

 • Internat czynny jest od niedzieli, od godziny 17.00 do piątku, do godz.17.00, wszystkie weekendy młodzież spędza w domu z rodziną, opiekunami.

 • Z uwagi na bezpieczeństwo Państwa dzieci, prosimy każdorazowo telefonicznie sprawdzać, czy dziecko dojechało do internatu. W przypadku konieczności opuszczenia przez dziecko internatu w ciągu tygodnia (rodzic, opiekun prawny) zgłasza wyjazd kierownikowi, wychowawcom internatu.

 • Każde przebywanie poza internatem po godz. 22:00 wymaga pisemnej zgody rodziców.

 • Szczegółowe informacje zawarte są w obowiązującym regulaminie internatu, z którym każdy wychowanek jest zapoznany. Kwestie indywidualne dotyczące wychowanków udzielamy podczas zebrań szkolnych jak również, w każdej chwili kiedy zachodzi taka konieczność.


 • Kontakt

Kierownik internatu Tomasz Zieliński, nr tel.;601 548 756

Internat, tel. stacjonarny 18 20 632 12
Informacje dla rodziców dzieci przyjętych do internatu przy Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych

w Zakopanem, przy ul. Partyzantów 5/1


Warunki przyjęcia do internatu:


 • Opłata za Internat wynosi 50,00 zł miesięcznie. Wnoszenie ww. opłaty obowiązuje przez cały czas zajmowania miejsca w internacie (także w czasie szkolnych wycieczek i plenerów artystycznych). Opłata ta nie podlega zwrotowi.


 • Internat zapewnia całodzienne odpłatne wyżywienie od poniedziałku do piątku.


 • Wpłaty na mieszkanie w internacie przyjmowane są w formie przelewu pieniężnego dokonanego w oddziałach bankowych na konto ZSH-T:


PBS Zakopane 59 8821 0009 0000 0003 0065 0002. Wpłaty należy dokonywać z góry w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Wpłaty należności za wrzesień 2020 r. należy dokonać do 7 września br. Dyrekcja ZSH-T zobowiązuje rodziców do regularnego i terminowego uiszczania opłat.


 • Dowody wpłaty muszą zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko ucznia

- opłata za internat w miesiącu ……………………..

- adres szkoły: Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych, ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane.


 • Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie ewentualne szkody spowodowane przez córkę / syna mieszkającą/ego w internacie.


 • Pokoje zajmowane przez uczniów w Internacie są w większości czteroosobowe. Mieszkaniec (mieszkanka) Internatu otrzymuje: kołdrę, poduszkę, koce. Internat nie zapewnia bielizny pościelowej.


 • Niezbędne jest również wyposażenie ucznia w osobiste naczynia: sztućce, kubek, talerzyk śniadaniowy.


 • Wychowankowie internatu w celach meldunkowych muszą posiadać tymczasowy dowód osobisty.


 • Przyjęcie do Internatu będzie się odbywać w dniu 31 sierpnia (poniedziałek) 2020 r. od godziny 12.00. • Kontakt

Internat, tel. stacjonarny 18 20 66249, wew. 211