26 czerwca 2020 roku

26 czerwca 2020 roku


List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakończenie roku szkolnego 2019/2010Warszawa, 10 czerwca 2020 r.     Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy Szkół Artystycznych,

     Szanowni Państwo!


     Kończący się rok szkolny 2019/2020 postawił przed nami nowe, zupełnie nieoczekiwane wyzwania. W połowie marca nauczyciele i uczniowie zamienili sale szkolne, estrady i pracownie na własne pokoje, a bezpośredni kontakt - na zajęcia prowadzone na odległość. Sytuacja epidemiczna wymusiła na szkolnictwie, w tym także artystycznym, konieczność zasadniczej zmiany modelu kształcenia. Dynamika sytuacji nakazała podjęcie

działań natychmiastowych i skoordynowanych w skali całego kraju. Na pierwszym miejscu znajdowało się bowiem – i jest tak nadal – bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

     W tym miejscu każdego roku składam Państwu gratulacje za odniesione sukcesy i podziękowania za całoroczną pracę. W bieżącym roku mają one szczególny wyraz. Wszyscy musieliśmy sobie w pierwszej kolejności – i to w niezwykle krótkim czasie – wyobrazić, jak należy uczyć, kiedy dotychczasowe metody są nie do zastosowania. Rząd wprowadzał odpowiednie regulacje prawne, adekwatne do skali epidemicznych problemów. Jednakże to na Państwa barkach bezpośrednio spoczywało wprowadzenie wszystkich tych postanowień

w życie. Państwo – nauczyciele i rodzice – podjęliście wysiłek szybkiego wypracowania i opanowania nowych metod kształcenia i pracy z młodzieżą. Mam dla Państwa najwyższe wyrazy uznania. Nauka w szkołach artystycznych nie została przerwana, uczniowie są w stałym kontakcie z pedagogami. Zdaję sobie sprawę, jak wiele wysiłku potrzebowaliście Państwo, aby zachować ten kontakt i ciągłość kształcenia. Wszyscy przebyliśmy trudny okres, ale tylko dzięki Państwa najwyższemu zaangażowaniu szkolnictwo artystyczne wychodzi

obronną ręką z epidemii koronawirusa.

     Serdeczne podziękowania składam na ręce uczniów. Wielekroć to Wy podtrzymywaliście w nas nadzieję, że proces nauczania mimo niewątpliwych niedogodności będzie trwał dalej z sukcesem. Jesteście dziećmi doby informatyzacji, zatem przejście modelu edukacji na sposób cyfrowy dzięki Waszemu zaangażowaniu i zamiłowaniu do nowoczesnej technologii było łatwiejsze dla nas wszystkich. Dla wielu z naszego pokolenia Wy byliście przewodnikami po elektronicznym świecie. Jednak najważniejsza w moim przekonaniu była

Wasza gotowość do kontaktu z nauczycielami w nowej sytuacji. Pedagodzy czekają na Was dziś w informatycznej sieci, a wkrótce już w szkolnych salach. Kontakt z Wami jest dla nich wyrazem normalności i stabilności w obecnej dobie.

     Okres epidemicznej blokady funkcjonowania szkół artystycznych w znormalizowany sposób wyzwolił w ich społeczności niezmierne pokłady innowacyjności. Z podziwem obserwuję inicjatywy zdalnych koncertów, nagrań orkiestr i chórów, realizowanych indywidualnie, a potem pieczołowicie składanych w fascynujące całości, wystaw i prezentacji baletowych online. Ten czas uczy, że edukacja artystyczna ma niejedno imię, ale zawsze prze do prezentacji dokonań, dzielenia się owocami pracy, dając poczucie niezachwianego współdziałania. Żadne trudności nie są w stanie nas w tym powstrzymać.

     Jak już wspomniałem, specyficzna sytuacja wymagała podjęcia skutecznych działań o charakterze prawnym. Musieliśmy zdać sobie sprawę, które z obowiązujących regulacji nie są w dobie pandemii możliwe do wdrożenia. Z tego powodu uczniowie szkół muzycznych nie przystąpili w tym roku do egzaminów promocyjnych i końcowych, a ich oceny klasyfikacyjne z przedmiotów głównych wystawili nauczyciele, a nie komisje. Musieliśmy

także przeformułować terminy i tryb rekrutacji do szkół artystycznych. Odrębne regulacje dotyczyły również matur i egzaminów ósmoklasisty. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które były za to odpowiedzialne, za szybkie i kompetentne prace w tym zakresie. Szczególnie chciałbym podkreślić współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej, doskonale rozumiejącym specyfikę kształcenia w szkołach artystycznych. Wyrazem tej współpracy jest możliwość umieszczenia regulacji dotyczących szkolnictwa artystycznego w rozporządzeniach MEN dotyczących funkcjonowania szkół w sytuacji epidemicznej. Te akty prawne podlegają przyspieszonej procedurze legislacyjnej, dzięki czemu stosowne regulacje są wprowadzane w życie na bieżąco.


     Szanowni Państwo!

     Upływa rok szkolny, który dla wszystkich z nas był niezwykły. Nauczyliśmy się – nie tylko w zakresie sztuki – o wiele więcej, niż mogliśmy sobie uprzednio wyobrazić. Bezprecedensowa sytuacja uczyniła nas silniejszymi, zmotywowanymi i jeszcze lepiej przygotowanymi do życiowych wyzwań. Będzie to rok pamiętny. Jeszcze nie wiemy, jak rozpocznie się nowy rok szkolny. Niezależnie jednak od tego, życzę wszystkim Państwu, aby okres wakacyjny przyniósł Wam zasłużony spokój i odpoczynek. Niech będzie mi wolno jeszcze raz wyrazić najszczersze podziękowania dla całej społeczności szkolnictwa artystycznego za niezłomność w obliczu wyzwania, z którym przyszło nam się zmierzyć. Współpraca z tak zdeterminowanym, kreatywnym i twórczym środowiskiem jest dla mnie, jako kierującego resortem kultury i dziedzictwa narodowego, źródłem ogromnej satysfakcji. Składam Państwu życzenia udanych, spokojnych i bezpiecznych wakacji.


WICEPREZES RADY MINISTRÓW

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

prof. dr hab. Piotr Gliński