Minister Kultury <br> i Dziedzictwa <br> Narodowego <br> w naszej Szkole!

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w naszej Szkole!

13 czerwca 2020 roku w murach Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem gościł prof. Piotr Gliński Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


W tym dniu Pan Premier odwiedził w Zakopanem między innymi Willę „Palace” nazywaną „Katownią Podhala”. Wizyta miała miejsce w przeddzień 80. rocznicy pierwszego transportu 728 Polaków z Tarnowa do KL Auschwitz.


Wcześniej w Kinie „Miejsce” w Zakopanem odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych i gminnych oraz przedstawicielami powiatowych i miejskich instytucji kultury podczas którego prof. Piotr Gliński poinformował, iż jego decyzją Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem stanie się Tatrzańskim Muzeum Narodowym, a Willa „Palace” stanie się filią tegoż muzeum. Mówił także o tym jakie instytucje na Podhalu w ciągu ostatnich lat pozyskały rządowe dofinansowanie na realizację wielu projektów związanych z kulturą.


Wśród zaproszonych gości, w spotkaniu w Kinie „Miejsce” uczestniczył także Marek Król-Józaga Dyrektor oraz Alicja Hołoga-Marduła Wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organem prowadzącym dla Zakopiańskiej Szkoły Plastycznej.


Pan Premier przyjął zaproszenie Dyrekcji ZSP do odwiedzenia Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara. Wraz z delegacją władz samorządowych: Janem Piczurą Radnym Województwa Małopolskiego, Piotrem Bąkiem Starostą Tatrzańskim, Jerzym Zacharko Wicestarostą Tatrzańskim, Janem Glucem Przewodniczący Rady Miasta Zakopane oraz Tomaszem Filarem Zastępcą Burmistrza Miasta Zakopane zwiedził pracownie artystyczne, aktualne wystawy prac uczniów, Szkolną Galerię „Strug” oraz Archiwum Prac Uczniowskich.


Dyrektor Marek Król-Józaga przedstawił historię Szkoły, zaprezentował szereg prac pedagogów, absolwentów oraz uczniów Szkoły, przedstawił również najbliższe plany rozwoju tej wyjątkowej placówki artystycznej związanej z Zakopanem od 144 lat, a jednocześnie najstarszej szkoły plastycznej w Polsce.


Dużą uwagę Wicepremiera zwróciła kolekcja instrumentów muzycznych wykonanych przez byłych uczniów szkoły, którą zaprezentowali Alicja i Stanisław Mardułowie, artyści lutnicy, wieloletni pedagodzy w ZSP im. A. Kenara w Zakopanem.


Na zakończenie wizyty prof Piotr Gliński podziękował za możliwość wizyty w ZSP im. A. Kenara w Zakopanem składając wpis w Pamiątkowej Księdze Szkoły o następującej treści;Dziękuję za możliwość wizyty w tej kultowej szkole słynnej na cały świat

sztuką swych uczniów i założycieli.

Dziękuję za opiekę nad tym miejscem i instytucją kultywującą

najlepsze wzory wychowania i edukacji artystycznej.

Życzę wielu dalszych sukcesów w dziele dbania o polską kulturę

i polską utalentowaną młodzież!”


Piotr GlińskiGaleria