Harmonogram <br> Egzaminów Dyplomowych

Harmonogram Egzaminów Dyplomowych


Aktualizacja z dnia 12.06.2020 r.

Drodzy Maturzyści,

Dyrekcja ZSP im. A. Kenara w Zakopanem informuje, iż zostały ostatecznie ustalone terminy egzaminu dyplomowego w klasach OSSP i LP .

Część teoretyczna (z historii sztuki) odbędzie się w dniach; 22-25 czerwca 2020 r.
W dniach; 29-30 czerwca 2020 roku odbędzie się część praktyczna (obrona pracy dyplomowej).

Egzaminy z części teoretycznej – historii sztuki będą odbywały się w „Sali Stryjeńskiego”, egzaminy z części praktycznej, odbędą się w Szkolnej Galerii „Strug” w formie prezentacji oryginalnych prac i ustnej rozmowy dyplomantów z komisją.

W celu zachowania zasad bezpieczeństwa związanych z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, zdający proszeni są o posiadanie na egzaminie własnych długopisów, środków zasłaniających usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych.

Dyplomantów prosimy o przybycie bezpośrednio na wyznaczoną harmonogramem godzinę, do wyznaczonej sali lub pomieszczenia, w którym będzie odbywać się egzamin. Ze względu na sprawną organizację, prosimy o punktualne stawienie się w wyznaczonym czasie.

Imienny harmonogram wejść został opublikowany 4 czerwca br. na szkolnej stronie internetowej.

Ekspozycję prac dyplomowych w Szkolnej Galerii „Strug”należy przygotować w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi w dniach; 22-26 czerwca 2020 roku.

Marek Król-JózagaDyrektor ZSP im. A. Kenara w ZakopanemHARMONOGRAM   EGZAMINÓW   DYPLOMOWYCH  • EGZAMIN DYPLOMOWY - CZĘŚĆ TEORETYCZNA Z HISTORII SZTUKI

22 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK) 2020 ROKU


GODZINA 8:00


SPECJALIZACJA - SNYCERSTWO


OSSP

1. Czernik Emanuela                      godzina   8.00 – 8.45

2. Kassowski Szymon                     godzina   8.25 - 9.10

3. Kudła Magdalena                       godzina   8.50 – 9.35

4. Milaniak Michał                          godzina   9.15 – 10.00

LP

5. Bukańska Kamila godzina 9.40 – 10.25

6. Chramiec Katarzyna godzina 10.05 – 10.50


PRZERWA (25 MINUT)


7. Dyczko Karolina                                godzina 11.15 – 12.00

8. Kiełbus Anna                                     godzina 11.40 – 12.25

9. Króliszewska Martyna                     godzina 12.05 – 12.50

10. Latawiec Joanna                            godzina 12.30 – 13.15

11. Obrzut Maria                                  godzina 12.55 – 13.40

12. Smreczak Xymena                          godzina 13.20 – 14.05

13. Wiercioch Justyna                          godzina 13.45 – 14.30Wynik z egzaminu przekazany będzie każdej osobie indywidualnie (w oddzielnej sali) po zakończeniu egzaminu.
  • EGZAMIN DYPLOMOWY - CZĘŚĆ TEORETYCZNA Z HISTORII SZTUKI

23 CZERWCA (WTOREK) 2020 ROKU,GODZINA 8:00


SPECJALIZACJA – MEBLARSTWO ARTYSTYCZNEOSSP

1. Bachleda-Szeliga Aleksandra         godzina 8.00 – 8.45

2. Cichoń Sara                                       godzina 8.25 - 9.10

3. Kuczkowicz Julia                               godzina 8.50 – 9.35

4. Młynarczyk Aleksandra                   godzina 9.15 – 10.00

5. Tomaszewska Julia                           godzina 9.40 – 10.25

6. Wajda Wiktoria                                godzina 10.05 – 10.50

7. Witas Katarzyna                               godzina 10.30 – 11.15PRZERWA (25 MINUT)SPECJALIZACJA – LUTNICTWO ARTYSTYCZNE


LP

8. Bryniarski Janusz                               godzina 11.40 – 12.25

9. Galica Martyna                                  godzina 12.05 – 12.50

10. Guziak Natalia                                 godzina 12.30 – 13.15

11. Koczur Maria                                   godzina 12.55 – 13.40

12. Kubicka Zofia                                   godzina 13.20 – 14.05Wynik z egzaminu przekazany będzie każdej osobie indywidualnie (w oddzielnej sali) po zakończeniu egzaminu.

  • EGZAMIN DYPLOMOWY - CZĘŚĆ TEORETYCZNA Z HISTORII SZTUKI

24 CZERWCA (ŚRODA) 2020 ROKU,GODZINA 8:00SPECJALIZACJA – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE


OSSP

1. Desperak Dominika                         godzina 8.00 – 8.45

2. Kaciczak Joanna                               godzina 8.25 - 9.10

3. Krzeptowska Anna                           godzina 8.50 – 9.35

4. Leja Bogusz                                       godzina 9.15 – 10.00

5. Lis Jagoda                                          godzina 9.40 – 10.25

6. Odor Karolina                                   godzina 10.05 – 10.50PRZERWA (25 MINUT)7. Rząsa Helena                                     godzina 11.15 – 12.00

8. Sarnecki Dominik                              godzina 11.40 – 12.25

9. Wnuk Jan                                            godzina 12.05 – 12.50SPECJALIZACJA – MEBLARSTWO ARTYSTYCZNE


LP

10. Kasprzycka Martyna                      godzina 12.30 – 13.15

11. Mateja Anna                                   godzina 12.55 – 13.40

12. Waluś Katarzyna                             godzina 13.20 – 14.05Wynik z egzaminu przekazany będzie każdej osobie indywidualnie (w oddzielnej sali) po zakończeniu egzaminu.

  • EGZAMIN DYPLOMOWY - CZĘŚĆ TEORETYCZNA Z HISTORII SZTUKI

25 CZERWCA (CZWARTEK) 2020 ROKU,


GODZINA 8:00


SPECJALIZACJA – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE


LP

1. Bafia Areta                                         godzina 8.00 – 8.45

2. Burtan Dorota                                   godzina 8.25 - 9.10

3. Gruszka Inez                                      godzina 8.50 – 9.35

4. Kijanka Mateusz                               godzina 9.15 – 10.00

5. Kowalczyk Weronika                        godzina 9.40 – 10.25


PRZERWA (25 MINUT)


6. Krzemień Wiktoria                            godzina 10.50 – 11.35

7. Łyszkowicz Julia                                 godzina 11.15 – 12.00

8. Rejczak Anna                                      godzina 11.40 – 12.25

9. Słowakiewicz Patrycja                      godzina 12.05 – 12.50

10. Stasik Aleksandra                            godzina 12.30 – 13.15


Wynik z egzaminu przekazany będzie każdej osobie indywidualnie (w oddzielnej sali) po zakończeniu egzaminu

  • EGZAMIN DYPLOMOWY – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ZE SPECJALNOŚCI ART.

29 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK) 2020 ROKU, GODZINA 8.00SPECJALIZACJA - SNYCERSTWO


OSSP

1. Czernik Emanuela                            godzina 8.00 – 8.20

2. Kassowski Szymon                           godzina 8.20 – 8.40

3. Kudła Magdalena                             godzina 8.40 – 9.00

4. Milaniak Michał                               godzina 9.00 – 9.20


LP

1. Bukańska Kamila                              godzina 9.20 – 9.40

2. Chramiec Katarzyna                         godzina 9.40 – 10.00

3. Dyczko Karolina                                godzina 10.00 – 10.20

4. Kiełbus Anna                                     godzina 10.20 – 10.40

5. Króliszewska Martyna                      godzina 10.40 – 11.00

6. Latawiec Joanna                                godzina 11.00 – 11.20

7. Obrzut Maria                                     godzina 11.20 – 11.40

8. Smreczak Xymena                             godzina 11.40 – 12.00

9. Wiercioch Justyna                             godzina 12.00 – 12.20Wynik z egzaminu przekazany będzie każdej osobie indywidualnie (w oddzielnej sali) po zakończeniu egzaminu.PRZERWA (30 MINUT)


SPECJALIZACJA – MEBLARSTWO ARTYSTYCZNE


OSSP

1. Bachleda-Szeliga Aleksandra              godzina 12.50 – 13.10

2. Cichoń Sara                                            godzina 13.10 – 13.30

3. Kuczkowicz Julia                                    godzina 13.30 – 13.50

4. Młynarczyk Aleksandra                        godzina 13.50 – 14.10

5. Tomaszewska Julia                                godzina 14.10 – 14.30

6. Wajda Wiktoria                                     godzina 14.30 – 14.50

7. Witas Katarzyna                                    godzina 14.50 – 15.10


LP

8. Mateja Anna                                          godzina 15.10 – 15.30

9.  Waluś Katarzyna                                   godzina 15.30 – 15.50


Wynik z egzaminu przekazany będzie każdej osobie indywidualnie (w oddzielnej sali) po zakończeniu egzaminu.  • EGZAMIN DYPLOMOWY – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ZE SPECJALNOŚCI ART.

30 CZERWCA (WTOREK) 2020 ROKU, GODZINA 8.00SPECJALIZACJA – LUTNICTWO ARTYSTYCZNE


LP

1. Bryniarski Janusz                               godzina 8.00 – 8.20

2. Galica Martyna                                  godzina 8.20 – 8.40

3. Guziak Natalia                                    godzina 8.40 – 9.00

4. Koczur Maria                                      godzina 9.00 – 9.20

5. Kubicka Zofia                                      godzina 9.20 – 9.40SPECJALIZACJA – PROJEKTOWANIE GRAFICZNE


OSSP

1. Desperak Dominika                          godzina 9.40 – 10.00

2. Kaciczak Joanna                                godzina 10.00 – 10.20

3. Krzeptowska Anna                            godzina 10.20 – 10.40

4. Leja Bogusz                                        godzina 10.40 – 11.00

5. Lis Jagoda                                           godzina 11.00 – 11.20

6. Odor Karolina                                    godzina 11.20 – 11.40

7. Rząsa Helena                                     godzina 11.40 – 12.00

8. Sarnecki Dominik                              godzina 12.00 – 12.20

9. Wnuk Jan                                            godzina 12.20 – 12.40


PRZERWA (30 MINUT)


LP

1. Bafia Areta                                         godzina 13.20 – 13.40

2. Burtan Dorota                                   godzina 13.40 – 14.00

3. Gruszka Inez                                      godzina 14.00 – 14.20

4. Kijanka Mateusz                                godzina 14.20 – 14.40

5. Kowalczyk Weronika                        godzina 14.40 – 15.00

6. Krzemień Wiktoria                            godzina 15.00 – 15.20

7. Łyszkowicz Julia                                 godzina 15.20 – 15.40

8. Rejczak Anna                                      godzina 15.40 – 16.00

9. Słowakiewicz Patrycja                      godzina 16.00 – 16.20

10.Stasik Aleksandra                             godzina 16.20 – 16.40                                            SPECJALIZACJA – MEBLARSTWO ARTYSTYCZNE


11. Martyna Kasprzycka                       godzina 16.40 - 17.00Wynik z egzaminu przekazany będzie każdej osobie indywidualnie (w oddzielnej sali) po zakończeniu egzaminu