Aktualizacja z dnia 20.05.2020

Aktualizacja z dnia 20.05.2020

Drodzy Uczniowie,

Od 12 marca 2020 roku zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne we wszystkich placówkach oświatowych na terenie kraju. Zdalne nauczanie rozpoczęło się 25 marca 2020 roku i trwa nadal. Dyrekcja ZSP im. A. Kenara w Zakopanem przypomina, iż udział każdego z uczniów w nowej formie nauczania jest obowiązkowy.

Od 1 czerwca br. w Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem rozpoczną się konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły. Ww. konsultacje będą mogły odbywać się z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego na terenie szkoły zostaną przygotowane procedury bezpieczeństwa. Szkoła zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania. Na konsultacje uczniowie zobowiązani są przychodzić zaopatrzeni we własne maski. W razie potrzeby szkoła jest w stanie zaopatrzyć wszystkich uczniów i pracowników przebywających na terenie szkoły w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice.

Konsultacje indywidualne lub w małych grupach będą mogły się odbywać po wcześniejszym zaplanowaniu spotkania z nauczycielem prowadzącym i akceptacją Dyrekcji Szkoły. Konsultacje uzależnione są m.in. od dostępności sal lekcyjnych i warsztatowych z uwzględnieniem wytycznych GIS, MZ i MEN - w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

Od 1 czerwca będzie dostępna biblioteka szkolna. Biblioteka będzie otwarta w:  poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, w godzinach od 10-14

Pomieszczenia biblioteki szkolnej systematycznie będą dezynfekowane m.in. za pomocą urządzenia do ozonowania.

Dezynfekcji i kwarantannie poddawane będą książki zwracane do biblioteki.

Na terenie szkoły przez cały czas trwającej pandemii ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz. Jeśli jednak na terenie szkoły dojdzie do kontaktu różnych osób, wówczas jesteśmy zobligowani do zachowania środków ostrożności

Przy wejściu do szkoły znajdują się płyny do dezynfekcji rąk; wszystkie osoby wchodzące do budynku zobligowane są z niego skorzystać. Wszystkie prace porządkowe na terenie szkoły – ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach – będą monitorowane.

Na terenie szkoły przy głównym wejściu zostały umieszczone numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Uczniu!

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Jeśli chcesz wziąć w nich udział, skontaktuj się – np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego – z nauczycielem prowadzącym zajęcia w celu ustalenia terminu spotkania”. Bo przecież nie będzie harmonogramu, który uwzględnia wszystkich nauczycieli, ponieważ nie ma takiej potrzeby i możliwości – terminy spotkań można ustalać dopiero po tym, jak konkretni uczniowie wyrażą chęć przyjścia na konsultacje.

 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek, które uległy zmianie ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego.


  Marek Król-Józaga

  Dyrektor ZSP im. A. Kenara

  w Zakopanem