UROCZYSTE <BR>ZAKOŃCZENIE <br> ROKU SZKOLNEGO <BR> 2016/2017!

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017!

List Ministra Kultury na zakończenie roku szkolnego


Drodzy Uczniowie,

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Nauczyciele, Pracownicy i Rodzice,

Szanowni Państwo!

Zanim rok szkolny 2016/2017 przejdzie do historii, składam na Państwa ręce serdeczne podziękowania za wysiłek włożony w pomnażanie dóbr kultury przez całe środowisko szkolnictwa artystycznego w ciągu upływających dziesięciu miesięcy. Nasi podopieczni potwierdzili przynależność do światowej artystycznej elity, zdobywając liczne nagrody krajowe i międzynarodowe. Wyrażam najwyższe uznanie dla profesjonalizmu kadry kierowniczej i dydaktycznej szkół. Serdecznie gratuluję sukcesów naszym uczniom, a ich rodzicom dziękuję za wsparcie, motywację i cierpliwość. Wspomogły one w szczególny sposób młodych artystów w codziennej pracy, zwieńczonej otrzymywanymi dziś świadectwami, a w wielu przypadkach także nagrodami konkursów, przeglądów i przesłuchań.

W nadchodzącym roku szkolnym czeka nas wejście w życie nowego modelu kształcenia ogólnego. Wypełniając postulaty środowiska, dostosowujemy kształt systemu szkolnictwa artystycznego do wdrażanych zmian. Wprowadzamy możliwość realizacji nauki w ośmioletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia, tożsamej w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego ze szkołą podstawową, a zarazem umożliwiającej kontynuację kształcenia muzycznego. Dla ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia zachowujemy model sześcioletni, kładąc nacisk na trwałość współpracy ucznia z mistrzem, którym jest dla niego nauczyciel głównego przedmiotu. Rozpoczynamy również przekształcenia modelu szkolnictwa plastycznego w celu poprawy jego integralności i osiągnięcia pełnej drożności z systemem edukacji ogólnej. W przyjętych przekształceniach kierowaliśmy się dobrem dzieci, efektywnością procesu kształcenia oraz spójnością przyjętych rozwiązań z wprowadzanymi w zakresie kształcenia ogólnego.

Utrzymywaniu wysokiego poziomu kształcenia w szkołach artystycznych ma służyć nowy sposób organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przewidujemy rozszerzenie możliwości udziału nauczycieli i ich uczniów w lekcjach otwartych, kursach metodycznych oraz seminariach i warsztatach. Organizowane będą regionalne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w szkolnictwie artystycznym. Planujemy szeroką integrację grup nauczycieli w celu wypracowania  jednolitego kierunku w nauczaniu poszczególnych specjalności, a także w realizacji wniosków z przesłuchań oraz testów badań przedmiotów ogólnomuzycznych, organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Szanowni Państwo!

Po owocnym, ale wymagającym i pracowitym roku szkolnym nadchodzi czas zasłużonego odpoczynku. Życzę wszystkim, abyśmy we wrześniu spotkali się pełni nowych sił i gotowości na nowe wyzwania, jakie postawi przed nami poznawanie sztuki i kultury. Składam serdeczne życzenia udanego wypoczynku i radosnych wakacji.

Z wyrazami szacunku

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. Piotr GlińskiUCZNIOWIE Z KTÓRYCH JESTEŚMY BARDZO DUMNI,

PONIEWAŻ W TYM ROKU SZKOLNYM 2016/2017 OSIĄGNĘLI

BARDZO WYSOKI WYNIK W NAUCE


LICEUM PLASTYCZNE


ALEKSANDRA CHOWANIEC, KL. 2 LP: 5.42

KATARZYNA CHRAMIEC, KL. 1 LP: 5.21

NATALIA MIŚKOWIEC, KL. 2 LP: 5.17

KAMILA BUKAŃSKA, KL. 1 LP: 5.11

ANNA KIEŁBUS, KL. 1 LP: 5.11

PAULINA KURAŃDA, KL. 2 LP: 5.08

PAWEŁ CHILECKI, KL. 2 LP: 5.08

PAWEŁ STEFANIAK, KL. 2 LP: 5.08

ALEKSANDRA STASIK, KL. 1 LP: 5.00

DAGMARA JARZYŃSKA, KL. 2 LP: 5.00

ZOFIA KUBICKA, KL. 1 LP: 4.95

ARETA BAFIA, KL. 1 LP: 4.94

ALEKSANDRA MARCISZ, KL. 2 LP: 4.92

JOANNA SKUPIEŃ, KL. 2 LP: 4.92

ANGELIKA BRYJA, KL. 2 LP: 4.92

IZABELA BŁASIAK, KL. 3 LP: 4.91

JANUSZ BRYNIARSKI, KL. 1 LP: 4.89

NATALIA GUZIAK, KL. 1 LP: 4.89

JOANNA LATAWIEC, KL. 1 LP: 4.84

AGNIESZKA BARAŃSKA, KL. 3 LP: 4.83

JULIA BUDZ, KL. 2 LP: 4.83

OLIWIA GABRYŚ, KL. 3 LP: 4.82

KLAUDIA CZERKAS, KL. 1 LP: 4.79

DOROTA BURTAN, KL. 1 LP: 4.79

JULIA SKURATOWICZ, KL. 2 LP: 4.75


OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH


DAWID DUDZIK, KL. 2 OSSP: 5.29

DOMINIK KORDACZKA, KL. 2 OSSP: 5.24

SYLWIA IWANIEC, KL. 4 OSSP: 5.17

KAROLINA ZAWODNIAK, KL. 4 OSSP: 5.11

WIKTORIA WAJDA, KL. 3 OSSP: 5.05

JOANNA KACICZAK, KL. 3 OSSP: 5.05

JULIA KUCZKOWICZ, KL. 3 OSSP: 5.00

KAROLINA CZERNIK, KL. 2 OSSP: 5.00

JULIANNA WAJDA, KL. 2 OSSP: 5.00

ANTONI RZUCIDŁO, KL. 1 OSSP: 4.94

MARCELINA MAJERCZYK, KL. 1 OSSP: 4.88

ADRIANNA SKUPIEŃ, KL. 2 OSSP: 4.88

SARA CICHOŃ, KL. 3 OSSP: 4.85

JULIA GRABOWSKA, KL. 4 OSSO: 4.83

KATARZYNA SPERA, KL. 4 OSSP: 4.83

LAURA GIZICKA, KL. 4 OSSP: 4.82

DOMINIKA MILISZKIEWICZ, KL. 5 OSSP: 4.80


  • Laureaci szkolnych konkursów plastycznych 2016/2017: "Pejzaż zimowy", "Portret", "Martwa - niemartwa natura", Dłonie - stopy", "Świat marzeń"

NAGRODA "TALENT 2017", kategoria - starsze klasy licealne

  • I Miejsce: JULIA PAZDUR, kl. 3 LP. Nagroda ufundowana przez Sklep z artykułami papierniczymi "Moro" w Zakopanem, Tatrzański Park Narodowy oraz Radę Rodziców przy ZSP im. A. Kenara w Zakopanem.
  • II Miejsce: EWA TRZUPEK, kl. 3 LP. Nagroda ufundowana przez Tatrzański Park Narodowy oraz Radę Rodziców przy ZSP im. A. Kenara w Zakopanem.
  • II Miejsce: ŁUKASZ MROŻEK, kl. 3 LP. Nagroda ufundowana przez Tatrzański Park Narodowy oraz Radę Rodziców przy ZSP im. A. Kenara w Zakopanem.

NAGRODA "TALENT 2017", kategoria - młodsze klasy licealne

  • I Miejsce: WIKTORIA KRZEMIEŃ, kl. 1 LP. Nagroda ufundowana przez Tatrzański Park Narodowy oraz Radę Rodziców przy ZSP im. A. Kenara w Zakopanem.
  • II Miejsce: KLAUDIA WALEK, kl. 1 LP. Nagroda ufundowana przez Tatrzański Park Narodowy oraz Radę Rodziców przy ZSP im. A. Kenara w Zakopanem.
  • II Miejsce: RUFIN PODLEŚNY, kl. 4 OSSP. Nagroda ufundowana przez Tatrzański Park Narodowy oraz Radę Rodziców przy ZSP im. A. Kenara w Zakopanem.

NAGRODA "TALENT 2017", kategoria - klasy gimnazjalne

  • I Miejsce: SARA CICHOŃ, kl. 3 OSSP. Nagroda ufundowana przez Tatrzański Park Narodowy oraz Radę Rodziców przy ZSP im. A. Kenara w Zakopanem.
  • II Miejsce: ALICJA LECHOWICZ, kl. 2 OSSP. Nagroda ufundowana przez Tatrzański Park Narodowy oraz Radę Rodziców przy ZSP im. A. Kenara w Zakopanem.
  • III Miejsce: JUSTYNA GIBAŁA, kl. 2 OSSP. Nagroda ufundowana przez Tatrzański Park Narodowy oraz Radę Rodziców przy ZSP im. A. Kenara w Zakopanem.


Fotorelacja: Janusz Tomczak

Galeria