Ślubowanie <br> klas pierwszych!

Ślubowanie klas pierwszych!

8 listopada 2019 roku - Szkolna Galeria "STRUG"


W piątek 8 listopada w szkolnej galerii "Strug" odbyło się się ślubowanie uczniów klas pierwszych. W uroczystości oprócz uczniów, Dyrekcji, wychowawców i nauczycieli wzięli udział także rodzice. Uroczystość była okazją do przedstawienia historii szkoły w kontekście opowieści o losach pierwszego polskiego szkolnego sztandaru, którą przedstawił pan dr Stanisław Marduła.
Do młodzieży w ciepłych słowach zwróciła się pani dyrektor Alicja Hołoga - Marduła, nakreślając portret społeczności szkolnej, do której pierwszoklasiści w sposób świadomy i dobrowolny dołączają. Wyraziła nadzieję, że najmłodsi uczniowie gotowi są spełniać swoje obowiązki w duchu wzajemnego szacunku i poszanowania tradycji.
Wychowawcy klas pierwszych : Ewa Ross -Baczyńska, Andrzej Mrowca i Ziemowit Stańco zobowiązali się towarzyszyć swoim podopiecznym w trudnej drodze ku dorastaniu, służąc radą i pomocą. Pan Andrzej Mrowca zaapelował, żeby językiem porozumienia była twórczość i sztuka. Przedstawiciele młodzieży dziękowali Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom, w tym także starszym kolegom za życzliwość i pomoc jakiej doświadczyli w pierwszych tygodniach w progach nowej szkoły. Do podziękowań i życzeń dołączyli także Rodzice. Każdy pierwszoklasista potwierdzał swoją akceptację słów ślubowania odczytanego przez Panią Dyrektor.
Ceremonia pasowania na ucznia Zespołu Szkół Plastycznych im Antoniego Kenara  przy pomocy symbolicznej kredki zaprojektowanej i wykonanej przez Pana Dyrektora Marka Króla-Józagę dopełniała tego uroczystego aktu, budząc uśmiech na przejętych twarzach. Wszyscy oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali odznakę przedstawiającą uskrzydlonego Pegaza - logo Szkoły.
Uroczystość zakończyła się rozmowami oraz degustacją ciastek i słodyczy przygotowanych przez Radę Rodziców.


Fotorelacja: Szymon Marchewka

Galeria