Współpraca <br> w ramach <br> programu UE

Współpraca w ramach programu UE

Z satysfakcją informujemy, iż Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem przystąpił do unijnego programu edukacyjnego Erasmus +. Wspólnie ze szkołami plastycznymi z Žiliny - Súkromná Stredná Umelecká Škola (Słowacja) oraz z Jihlavy - Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín (Czechy) będziemy realizować projekt Trojhlas/Trójgłos, którego głównym założeniem jest wymiana doświadczeń artystycznych i kulturowych. Planujemy trzy plenery, w każdym z nich będą uczestniczyć uczniowie i nauczyciele z wszystkich trzech instytucji. Wkrótce opublikujemy regulamin rekrutacji. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne, koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i materiałów plastycznych są finansowane w całości ze środków unijnych.

Pierwsze spotkanie – plener w Jihlavie – planowane jest na kwiecień 2020.

W dniach 23-24 października odbyło się już spotkanie organizacyjne w Jihlavie, w którym uczestniczyli koordynatorzy słowaccy, czescy i polscy. Szkoła zakopiańska była reprezentowana przez panią Agnieszkę Rokicką oraz Panią Agnieszkę Wójcik-Marduła. Ustalono harmonogram spotkań oraz zakres aktywności artystycznych w trakcie plenerów. I tak na przykład uczestnicy spotkania w Žilinie będą mieli okazję zapoznać się z tajnikami fotografii, w Jihlavie skupimy się na grafice warsztatowej oraz projektowaniu mody, a w Zakopanem na rysunku i ceramice. Poniżej zamieszczamy linki do stron naszych partnerów, wkrótce planujemy również rozpocząć komunikację w ramach platformy eTwinning.


Súkromná Stredná Umelecká Škola  (Słowacja)

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín (Czechy)

Galeria