Szkolny <br> Konkurs <br> Plastyczny

Szkolny Konkurs Plastyczny

Redakcja pisma Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem ogłasza Konkurs na okładkę do czwartego numeru KenArtu.


Technika wykonania do wyboru: grafika, rysunek, malarstwo, kolaż, fotografia Format: A4


Wymogi formalne: Pracę – wydruk lub oryginał należy opisać na odwrocie godłem do 10 znaków. Kartę zgłoszenia należy umieścić w kopercie i przykleić taśmą malarską z tyłu pracy.


Termin: 30 października 2019 r.


Opisane godłem prace wraz z kartą zgłoszenia oddajemy w pracowni grafiki pani Agnieszce Rokickiej i Magdalenie Wanat.


Uwaga!

Przy projektowaniu okładki należy uwzględnić miejsce przeznaczone na winietę (napis „KenArt"), która docelowo może zasłonić fragment ilustracji.

Do pobrania

Karta zgłoszeniowa
Plakat