Lista osób <br> przyjętych <br> do Internatu

Lista osób przyjętych do Internatu


Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie klas pierwszych, Rodzice i Opiekunowie,


poniżej prezentujemy listę osób przyjętych do Internatu w roku szkolnym 2019/2020. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w internacie ZSP im. A. Kenara w Zakopanem Szkoła dodatkowo korzysta z internatu Zespołu Szkół Hotelarsko -Turystycznych w Zakopanem. Lista osób przyjętych do internatu przy Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych w Zakopanem,

ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane


 1. Budz Maria

 2. Dziadkowiec Pola Joanna

 3. Furca Kornelia Maria

 4. Grobarczyk Ewa Klara

 5. Kowalczyk Mateusz Jerzy

 6. Kuśmirek Małgorzata

 7. Kurzydło Katarzyna Izabela

 8. Michalec Alicja Magdalena

 9. Molek Patrycja Weronika

 10. Nurzyńska Kalina Elżbieta

 11. Pancerz Mateusz Szczepan

 12. Pilarz Marina Izabela

 13. Pleśniak Krystyna Emilia

 14. Plewa Dawid Jurand

 15. Szyszka Szymon Bogdan

 16. Trojan Zuzanna

 17. Tyborski Konrad Piotr

 18. Wysoczyńska Paulina


Lista osób przyjętych do internatu przy Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara

w Zakopanem, ul. Kościeliska 35, 34-500 Zakopane


 1. Lenart Anna Barbara

 2. Pieronek Julia Faustyna

 3. Sularz Małgorzata

 4. Wojtyczko Emilia Honorata

 5. Ziemiańczyk Nicole Marta


Informacje dla rodziców dzieci przyjętych do internatu przy Zespole Szkół Plastycznych

im. Antoniego Kenara, ul. Kościeliska 35, 34-500 Zakopane


 • Przyjazd do internatu możliwy jest 1 września (niedziela) 2019r. od godz. 17:00.

 • Oplata za internat wynosi 80,00 zł. (osiemdziesiąt złotych miesięcznie, płatność obowiązuje do dnia 10 każdego miesiąca).

 • Internat wyposażony jest we wszystkie niezbędne urządzenia sprzyjające nauce
  i bezpieczeństwu wychowanków.

 • W Internacie zapewnia się możliwość korzystanie z obiadów – catering.

 • Wychowanek winien posiadać własną poszwę, poszewkę, prześcieradło, ręcznik
  oraz przybory do higieny osobistej.

 • Bardzo ważne jest przekazanie informacji kierownikowi lub wychowawcom internatu o stanie zdrowia dziecka i ewentualnych wskazaniach oraz przyjmowanych stale bądź doraźnie lekarstwach.

 • Internat czynny jest od niedzieli, od godziny 17:00 do piątku, do godz.17:00, wszystkie weekendy młodzież spędza w domu z rodziną, opiekunami.

 • Z uwagi na bezpieczeństwo Państwa dzieci, prosimy każdorazowo telefonicznie sprawdzać, czy dziecko dojechało do internatu. W przypadku konieczności opuszczenia przez dziecko internatu w ciągu tygodnia (rodzic, opiekun prawny) zgłasza wyjazd kierownikowi, wychowawcom internatu.

 • Każde przebywanie poza internatem po godz. 22:00 wymaga pisemnej zgody rodziców.

 • Szczegółowe informacje zawarte są w obowiązującym regulaminie internatu, z którym każdy wychowanek jest zapoznany. Kwestie indywidualne dotyczące wychowanków udzielamy podczas zebrań szkolnych jak również, w każdej chwili kiedy zachodzi taka konieczność.


 • Kontakt

Kierownik internatu Tomasz Zieliński, nr tel.;601 548 756

Internat, tel. stacjonarny 18 20 632 12
Informacje dla rodziców dzieci przyjętych do internatu przy Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych

w Zakopanem, przy ul. Partyzantów 5/1


Warunki przyjęcia do internatu:


 • Opłata za Internat wynosi 50,00 zł miesięcznie. Wnoszenie ww. opłaty obowiązuje przez cały czas zajmowania miejsca w internacie (także w czasie szkolnych wycieczek i plenerów artystycznych). Opłata ta nie podlega zwrotowi.


 • Internat zapewnia całodzienne odpłatne wyżywienie od poniedziałku do piątku.


 • Wpłaty na mieszkanie w internacie przyjmowane są w formie przelewu pieniężnego dokonanego w oddziałach bankowych na konto ZSH-T:


PBS Zakopane 59 8821 0009 0000 0003 0065 0002. Wpłaty należy dokonywać z góry
w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia
każdego miesiąca. Wpłaty należności za wrzesień 2019 r. należy dokonać do 7 września br. Dyrekcja ZSH-T zobowiązuje rodziców do regularnego i terminowego uiszczania opłat.


 • Dowody wpłaty muszą zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko ucznia

- opłata za internat w miesiącu ……………………..

- adres szkoły: Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych, ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane.


 • Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie ewentualne szkody spowodowane przez córkę / syna mieszkającą/ego w internacie.


 • Pokoje zajmowane przez uczniów w Internacie są w większości czteroosobowe. Mieszkaniec (mieszkanka) Internatu otrzymuje: kołdrę, poduszkę, koce. Internat nie zapewnia bielizny pościelowej.


 • Niezbędne jest również wyposażenie ucznia w osobiste naczynia: sztućce, kubek, talerzyk śniadaniowy.


 • Wychowankowie internatu w celach meldunkowych muszą posiadać tymczasowy dowód osobisty.


 • Przyjęcie do Internatu będzie się odbywać w dniu 01września (niedziela) 2019r. od godziny 12.00. • Kontakt

Internat, tel. stacjonarny 18 20 66249, wew. 211