Termomodernizacja <br> budynku szkoły!

Termomodernizacja budynku szkoły!

Szanowni Państwo,

z satysfakcją informujemy, iż Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem jako jedna ze 139 placówek artystycznych bierze udział w programie termomodernizacji, dzięki któremu w sposób znaczący poprawią się warunki nauki i pracy naszych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Nasza młodzież oraz pedagodzy zyskają większy komfort pracy i nauki, bezpieczniejsze i przyjaźniejsze otoczenie, a placówka stanie się tańszą w utrzymaniu.

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce jest unikatową inwestycją w skali kraju. To największy systemowy program termomodernizacji w Polsce w budynkach użyteczności publicznej finansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W sumie w latach 2017-2021 zmodernizowanych zostanie 189 budynków należących do 139 publicznych placówek szkolnictwa artystycznego (szkoły muzyczne, szkoły plastyczne, szkoła baletowa, bursy) na terenie całego kraju, głównie w małych i średnich miejscowościach. Koszt projektu opiewa na 501,4 mln zł, ponad 400 mln to środki pochodzące z POIiŚ, 92 mln zł dopłaca budżet państwa.

Źródło: CEA

W ramach modernizacji energetycznej prowadzone są m.in. prace ociepleniowe i izolacyjne, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja systemu wentylacji jak również kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED.

Prace termomodernizacyjne naszej placówki rozpoczną się w czerwcu br. i potrwają do końca 2019 roku.

Poniżej prezentujemy projekt wizualizacji budynku ZSP im. A. Kenara wykonany przez Panią Barbarę Iwasieczko.Galeria