Paweł <br> Stefaniak <br> Stypendystą <br> MKiDN!

Paweł Stefaniak Stypendystą MKiDN!

100 uczniów szkół muzycznych, plastycznych i baletowych z całej Polski otrzymało stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczystość odbyła się 30 października w Sali Balowej Zamku Królewskiego z udziałem Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wandy Zwinogrodzkiej.

Z satysfakcją informujmy, iż wśród laureatów znalazł się uczeń kl. 3 LP Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem Paweł Stefaniak.

Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły średniej  artystycznej, który uzyskał za semestr wysoką średnią ocen z przedmiotów artystyczno – zawodowych oraz jest laureatem krajowego lub międzynarodowego konkursu. Kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo, by umożliwić realizację indywidualnych potrzeb stypendysty np. zakup instrumentu lub pokrycie kosztów konkursu czy warsztatów.

Źródło: MKiDN

Pawłowi gratulujemy i życzymy wielu sukcesów nie tylko artystycznych!

Fotorelacja: Janusz Tomczak

Galeria