Grono Pedagogiczne

mgr Stanisław Cukier, Dyrektor ZSP im. A. Kenara w Zakopanem, nauczyciel specjalności art. snycerstwo

dr Alicja Hołoga-Marduła, Wicedyrektor ds. ogólnokształcących, nauczyciel specjalności artystycznej - meblarstwo artystyczne

mgr Marek Król-Józaga, wicedyrektor ds. artystycznych, nauczyciel specjalności artystycznej - meblarstwo artystyczne

mgr Janusz Jędrzejowski, kierownik sekcji, nauczyciel specjalności artystycznej meblarstwo artystyczne

mgr Dorota Bąk, nauczyciel rysunku i malarstwa, wychowawca kl. 3 OSSP

dr hab. Ireneusz Bęc, nauczyciel rysunku i malarstwa, wychowawca kl. 3 OSSP

mgr Piotr Bies, nauczyciel rzeźby

mgr Joachim Brzozowski, szkolny pedagog

mgr Maria Dubiel, nauczyciel historii

mgr Anna Filipczak, nauczyciel specjalności artystycznej - projektowania graficznego, wychowawca kl. 1 LP

dr Gapski Ryszard, nauczyciel historii sztuki, wychowawca kl. 2 LP

mgr Izabela Gąsior, szkolny pedagog

mgr Wiesław Golubiewski, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

mgr Wojciech Hyc, nauczyciel zawodu