Kalendarz

Ważne terminy!

EGZAMIN MATURALNY    

  • część pisemna: 22 sierpnia 2017 roku, godzina 9.00
  • część ustna: 23 sierpnia 2017 roku, godzina 9.00

KONFERENCJA ORGANIZACYJNA

  • 1 września (piątek) 2017 roku, godzina 11.00

EGZAMINY POPRAWKOWE

  • 1 września  2017 roku, godzina 9.00

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

4 września 2017 roku, godzina 9.30