E-Dziennik
Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015

mgr Cukier Stanisław, dyrektor szkoły, specjalizacja: snycerstwo
dr inż. Hołoga-Marduła Alicja, wicedyrektor ds. ogólnokształcących, specjalizacja: snycerstwo i meblarstwo (treści technologii i rysunku zawodowego)
mgr Król-Józaga Marek, wicedyrektor ds. artystycznych, specjalizacja: meblarstwo, sztuka stosowana: meblarstwo
mgr Jędrzejowski Janusz, kierownik sekcji, specjalizacja: snycerstwo, meblarstwo, opiekun Samorządu Uczniowskiego
mgr Bąk Dorota, rysunek i malarstwo
dr Bęc Ireneusz, rysunek i malarstwo
mgr Bies Piotr, sztuka stosowana: snycerstwo, rzeźba, wychowawca kl. 2 LP
mgr Birecka Beata, język polski
mgr Ciszewska-Rząsa Magdalena, podstawy fotografii i filmu
Doleżuchowicz Adam, nauczyciel zawodu, specjalizacja meblarstwo
mgr Filar Władysław, wychowawca internatu
mgr Filipczak Anna, reklama wizualna. projektowanie graficzne
mgr Gajewska Beata, historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca kl. 1 OSSP i 1 LP
dr Gapski Ryszard, historia sztuki, wychowawca kl. 3 LP
mgr Golubiewski Wiesław, podstawy przedsiębiorczości,
mgr Hyc Wojciech, nauczyciel zawodu, specjalizacja: meblarstwo, snycerstwo
mgr Karpińska Aleksandra, biologia
Piotr Klamerus, nauczyciel zawodu, specjalizacja: snycerstwo
mgr Kocańda Łukasz, język angielski, wychowawca kl. 4 LP
dr Marduła Stanisław, specjalizacja: lutnictwo, meblarstwo
mgr Mrowca Andrzej, specjalizacja: snycerstwo, rzeźba, podstawy projektowania
mgr Nitoń Jerzy, specjalizacja: lutnictwo, muzyka
mgr Osmolik Magdalena, matematyka, wychowawca kl. 6 OSSP
mgr Rogalski Maciej, religia
dr Rokicka Agnieszka, reklama wizualna, podstawy projektowania
mgr Rosińska Małgorzata, rysunek i malarstwo
mgr Ross-Baczyńska Ewa, podstawy projektowania, rzeźba, wychowawca kl. 2 OSSP
mgr Schumacher Anna, rysunek i malarstwo
mgr Sochańska Danuta, język angielski, wychowawca kl. 4 LP
mgr Stańco Ziemowit, technologia informatyczna, informatyka, fizyka i astronomia, wychowawca kl. 5 OSSP
mgr Stolińska Edyta, wychowawca internatu
mgr Stopka Urszula, matematyka
ks. Suchodolski Grzegorz, religia
mgr Szczerba Ewa, biblioteka
mgr Walkosz-Komperda Maria, chemia
mgr Wiśniowska Agnieszka, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Wójcik-Marduła Agnieszka, język francuski, wychowawca kl. 4 OSSP
mgr Wrzesień Paweł, język polski, wychowawca kl. 6 OSSP
mgr Zacharko Michał, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. 3 OSSP
mgr Zieliński Tomasz, wychowawca internatu, koordynatot ds. internatu
mgr Zięba Piotr, geografia