E-Dziennik
Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2010/2011
 • mgr Cukier Stanisław, dyrektor szkoły, specjalizacja: snycerstwo
 • dr inż. Hołoga-Marduła Alicja, wicedyrektor ds. ogólnokształcących, specjalizacja: snycerstwo i meblarstwo (treści technologii i rysunku zawodowego)
 • mgr Król-Józaga Marek, wicedyrektor ds. artystycznych, specjalizacja: meblarstwo, sztuka stosowana: meblarstwo
 • mgr Jędrzejowski Janusz, kierownik sekcji, specjalizacja: snycerstwo, meblarstwo, opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • mgr Babilas-Polley Ewa, język francuski,
 • mgr Bąk Dorota, rysunek i malarstwo, wychowawca kl. 3 OSSP
 • mgr Bielska-Kozakiewicz Grażyna, specjalizacja: snycerstwo,  sztuka stosowana: snycerstwo
 • mgr Bies Piotr, sztuka stosowana: snycerstwo, rzeźba, wychowawca kl. 5 OSSP
 • mgr Birecka Beata, język polski
 • mgr Ciszewska-Rząsa Magdalena, podstawy fotografii i filmu, rzeźba
 • mgr Filar Władysław, wychowawca internatu
 • mgr Furtak Edyta, wychowawca internatu
 • mgr Gajewska Beata, historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca kl. 4 OSSP
 • dr Gapski Ryszard, historia sztuki, wychowawca kl. 4 LP
 • mgr Golubiewski Wiesław, podstawy przedsiębiorczości
 • mgr Hyc Władysław, specjalizacja: meblarstwo
 • mgr Hyc Wojciech, nauczyciel zawodu, specjalizacja: meblarstwo, snycerstwo,
 • mgr Ireneusz Bęc, rysunek i malarstwo
 • mgr Jasińska Maria, biologia
 • mgr Jędrzejowski Krzysztof, specjalizacja: reklama wizualna,
 • Piotr Klamerus, nauczyciel zawodu, specjalizacja: snycerstwo
 • mgr Kocańda Łukasz, język angielski
 • mgr Maćkiewicz Katarzyna, religia
 • dr Marduła Stanisław, specjalizacja: lutnictwo, meblarstwo, wychowawca kl. 2 LP
 • mgr Mrowca Andrzej, specjalizacja: snycerstwo, rzeźba, podstawy projektowania
 • mgr Nitoń Jerzy, specjalizacja: lutnictwo, muzyka
 • mgr Osmolik Magdalena, matematyka
 • mgr Rokicka Agnieszka, reklama wizualna, podstawy projektowania,
 • mgr Rosińska Małgorzata, rysunek i malarstwo, wychowawca kl. 3 LP
 • mgr Ross-Baczyńska Ewa, podstawy projektowania, rzeźba
 • mgr Sochańska Danuta, język angielski, wychowawca kl. 1 LP
 • mgr Stańco Ziemowit, technologia informatyczna, informatyka, fizyka i astronomia, wychowawca kl.1 OSSP
 • mgr Stopka Urszula, matematyka
 • mgr Szczerba Ewa, biblioteka
 • mgr Walkosz-Komperda Maria, chemia
 • mgr Wiśniowska Agnieszka, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Wójcik-Marduła Agnieszka, język francuski
 • mgr Wrzesień Paweł, język polski, wychowawca kl. 2 OSSP
 • mgr Zacharko Michał, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. 6 OSSP
 • mgr Zielińska Maria, wychowawca internatu,
 • mgr Zieliński Tomasz, wychowawca internatu, koordynatot ds. internatu
 • mgr Zięba Piotr, geografia