E-Dziennik
Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2008/2009
 • mgr Cukier Stanisław, dyrektor szkoły, specjalizacja: snycerstwo 
 • dr inż. Hołoga-Marduła Alicja, wicedyrektor ds. ogólnokształcących, specjalizacja: snycerstwo i meblarstwo (treści technologii i rysunku zawodowego)
 • mgr Król-Józaga Marek, wicedyrektor ds. artystycznych, specjalizacja: meblarstwo, sztuka stosowana: meblarstwo
 • mg Nitoń Jerzy, kierownik sekcji, specjalizacja: lutnictwo
 • mgr Babilas-Polley Ewa, język francuski, wychowawca kl. 4 LP
 • mgr Basisty Monika, język polski
 • mgr Bąk Dorota, rysunek i malarstwo, wychowawca kl. 1 OSSP
 • mgr Bielska-Kozakiewicz Grażyna, specjalizacja: snycerstwo,  sztuka stosowana: snycerstwo
 • mgr Bies Piotr, sztuka stosowana: snycerstwo, rzeźba, wychowawca kl. 3 OSSP
 • Ks. Bola Janusz, religia
 • mgr Ciszewska-Rząsa Magdalena, podstawy fotografii i filmu
 • mgr Filar Władysław, wychowawca internatu
 • mgr Furtak Edyta, wychowawca internatu
 • mgr Gajewska Beata, historia, wiedza o społeczeństwie, wychowawca kl. 2 OSSP
 • mgr Gapski Ryszard, historia sztuki, wychowawca kl. 2 LP
 • mgr Golubiewski Wiesław, podstawy przedsiębiorczości
 • mgr Hyc Władysław, specjalizacja: meblarstwo
 • mgr Hyc Wojciech, nauczyciel zawodu, specjalizacja: meblarstwo, sztuka stosowana: meblarstwo
 • mgr Jasińska Maria, biologia
 • Janusz Jędrzejowski, nauczyciel zawodu, specjalizacja: meblarstwo, snycerstwo, podstawy projektowania, opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • mgr  Jędrzejowski Krzysztof, specjalizacja: reklama wizualna, sztuka stosowana: reklama wizualna
 • mgr Jurczyńska-Kłosok Agnieszka, język polski
 • Piotr Klamerus, nauczyciel zawodu, specjalizacja: snycerstwo
 • mgr Kocańda Łukasz, język angielski
 • mgr Kucharski Sebastian, język angielski
 • mgr Lipińska Elżbieta, matematyka, wychowawca kl. 6 OSSP
 • dr Marduła Stanisław, specjalizacja: lutnictwo, podstawy projektowania
 • mgr Mrowca Andrzej, specjalizacja: snycerstwo, rzeźba, podstawy projektowania, wychowawca kl. 3 LP
 • mgr Rosińska Małgorzata, rysunek i malarstwo, wychowawca kl. 1 LP
 • mgr Sochańska Danuta, język angielski
 • mgr Spera Mirosław, wychowawca internatu
 • Ks. Stanek Mirosław, religia
 • mgr Stańco Ziemowit, technologia informatyczna, informatyka, fizyka i astronomia
 • mgr Stopka Urszula, matematyka
 • mgr Szczerba Ewa, biblioteka
 • mgr Szwed Andrzej, matematyka
 • mgr Walkosz-Komperda Maria, chemia
 • mgr Wiśniowska Agnieszka, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. 5 OSSP
 • mgr Wójcik-Marduła Agnieszka, język francuski
 • mgr Wrzesień Paweł, język polski
 • mgr Zacharko Michał, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. 4 OSSP
 • mgr Zieliński Tomasz, wychowawca internatu, koordynatot ds. internatu
 • mgr Zięba Piotr, geografia