E-Dziennik
Dyplomy 2017!

Fotorelacja: Janusz Tomczak

4 kwietnia 2017 r. - Szkolna Galeria “Strug”

Obrona prac dyplomowych, kl. 6 OSSP - dzień drugi

MEBLARSTWO

a65_9e4ee11478eb84756f6e9a52fa0120de.JPG

a66_9e4ee11478eb84756f6e9a52fa0120de.JPG

a67_9e4ee11478eb84756f6e9a52fa0120de.JPG

a68_9e4ee11478eb84756f6e9a52fa0120de.JPG

a69_9e4ee11478eb84756f6e9a52fa0120de.JPG

a93_37890352ea03398f8c97c03af1b6bd36.JPG

a70_9e4ee11478eb84756f6e9a52fa0120de.JPG

a71_9e4ee11478eb84756f6e9a52fa0120de.JPG

a72_9e4ee11478eb84756f6e9a52fa0120de.JPG

a73_9e4ee11478eb84756f6e9a52fa0120de.JPG

a74_9e4ee11478eb84756f6e9a52fa0120de.JPG

a75_9e4ee11478eb84756f6e9a52fa0120de.JPG

a76_cccfd35084a5751d5228e6979d89cdd1.JPG

a77_cccfd35084a5751d5228e6979d89cdd1.JPG

a78_cccfd35084a5751d5228e6979d89cdd1.JPG

a79_cccfd35084a5751d5228e6979d89cdd1.JPG

a6_0d27e78b7db9767dd38249e34c9cb681.jpg

a5_0d27e78b7db9767dd38249e34c9cb681.jpg

a2_0d27e78b7db9767dd38249e34c9cb681.jpg

a1_0d27e78b7db9767dd38249e34c9cb681.jpg

a4_0d27e78b7db9767dd38249e34c9cb681.jpg

SNYCERSTWO

a80_cccfd35084a5751d5228e6979d89cdd1.JPG

a90_37890352ea03398f8c97c03af1b6bd36.JPG

a81_cccfd35084a5751d5228e6979d89cdd1.JPG

a82_cccfd35084a5751d5228e6979d89cdd1.JPG

a83_cccfd35084a5751d5228e6979d89cdd1.JPG

a89_37890352ea03398f8c97c03af1b6bd36.JPG

a84_cccfd35084a5751d5228e6979d89cdd1.JPG

a92_37890352ea03398f8c97c03af1b6bd36.JPG

a85_cccfd35084a5751d5228e6979d89cdd1.JPG

a86_37890352ea03398f8c97c03af1b6bd36.JPG

a87_37890352ea03398f8c97c03af1b6bd36.JPG

a91_37890352ea03398f8c97c03af1b6bd36.JPG

a88_37890352ea03398f8c97c03af1b6bd36.JPG

GRAFIKA

a94_37890352ea03398f8c97c03af1b6bd36.JPG

a95_37890352ea03398f8c97c03af1b6bd36.JPG

a96_5576b0efc836f141a8b1890a89d73b55.JPG

a97_5576b0efc836f141a8b1890a89d73b55.JPG

a98_5576b0efc836f141a8b1890a89d73b55.JPG

a99_5576b0efc836f141a8b1890a89d73b55.JPG

a100_5576b0efc836f141a8b1890a89d73b55.JPG

a101_5576b0efc836f141a8b1890a89d73b55.JPG

a102_5576b0efc836f141a8b1890a89d73b55.JPG

a103_5576b0efc836f141a8b1890a89d73b55.JPG

a104_5576b0efc836f141a8b1890a89d73b55.JPG

a105_5576b0efc836f141a8b1890a89d73b55.JPG

106_25fee66b6ac0a88fce3f93c627b12004.JPG

a107_25fee66b6ac0a88fce3f93c627b12004.JPG

a108_25fee66b6ac0a88fce3f93c627b12004.JPG

a109_25fee66b6ac0a88fce3f93c627b12004.JPG

a110_25fee66b6ac0a88fce3f93c627b12004.JPG

a111_25fee66b6ac0a88fce3f93c627b12004.JPG

a112_25fee66b6ac0a88fce3f93c627b12004.JPG

a113_25fee66b6ac0a88fce3f93c627b12004.JPG

a114_25fee66b6ac0a88fce3f93c627b12004.JPG

a115_25fee66b6ac0a88fce3f93c627b12004.JPG

a116_fd9b40f123fbe5fd8bb20f4c2ae4c15c.JPG

a117_fd9b40f123fbe5fd8bb20f4c2ae4c15c.JPG

a118_fd9b40f123fbe5fd8bb20f4c2ae4c15c.JPG

a119_fd9b40f123fbe5fd8bb20f4c2ae4c15c.JPG

a120_fd9b40f123fbe5fd8bb20f4c2ae4c15c.JPG

a121_fd9b40f123fbe5fd8bb20f4c2ae4c15c.JPG

a122_fd9b40f123fbe5fd8bb20f4c2ae4c15c.JPG

a123_fd9b40f123fbe5fd8bb20f4c2ae4c15c.JPG

a124_fd9b40f123fbe5fd8bb20f4c2ae4c15c.JPG

a125_fd9b40f123fbe5fd8bb20f4c2ae4c15c.JPG

a126_fd9b40f123fbe5fd8bb20f4c2ae4c15c.JPG

Fotorelacja: Janusz Tomczak

3 kwietnia 2017 r. - Szkolna Galeria “Strug”

Obrona prac dyplomowych, kl. 4 LP - dzień pierwszy

MEBLARSTWO

a1_96c0acd12a881323c9500ade94b0ea9c.JPG

a2_96c0acd12a881323c9500ade94b0ea9c.JPG

a3_96c0acd12a881323c9500ade94b0ea9c.JPG

a4_96c0acd12a881323c9500ade94b0ea9c.JPG

a5_96c0acd12a881323c9500ade94b0ea9c.JPG

a6_96c0acd12a881323c9500ade94b0ea9c.JPG

a7_96c0acd12a881323c9500ade94b0ea9c.JPG

a8_96c0acd12a881323c9500ade94b0ea9c.JPG

a9_96c0acd12a881323c9500ade94b0ea9c.JPG

a11_bf11b9c21e4c350377b1f14732e9d470.JPG

a12_bf11b9c21e4c350377b1f14732e9d470.JPG

a10_96c0acd12a881323c9500ade94b0ea9c.JPG

LUTNICTWO

a13_bf11b9c21e4c350377b1f14732e9d470.JPG

a14_bf11b9c21e4c350377b1f14732e9d470.JPG

a15_bf11b9c21e4c350377b1f14732e9d470.JPG

a16_bf11b9c21e4c350377b1f14732e9d470.JPG

a17_bf11b9c21e4c350377b1f14732e9d470.JPG

a18_bf11b9c21e4c350377b1f14732e9d470.JPG

a19_bf11b9c21e4c350377b1f14732e9d470.JPG

a20_bf11b9c21e4c350377b1f14732e9d470.JPG

a21_0a4db142f232f073fc20f3f3da2e2ed9.JPG

a22_0a4db142f232f073fc20f3f3da2e2ed9.JPG

a23_0a4db142f232f073fc20f3f3da2e2ed9.JPG

a24_0a4db142f232f073fc20f3f3da2e2ed9.JPG

a25_0a4db142f232f073fc20f3f3da2e2ed9.JPG

SNYCERSTWO

a26_0a4db142f232f073fc20f3f3da2e2ed9.JPG

a27_0a4db142f232f073fc20f3f3da2e2ed9.JPG

a28_0a4db142f232f073fc20f3f3da2e2ed9.JPG

a29_0a4db142f232f073fc20f3f3da2e2ed9.JPG

a30_0a4db142f232f073fc20f3f3da2e2ed9.JPG

a31_24c29291cb6e7fcafdb489f6371b00d8.JPG

a32_24c29291cb6e7fcafdb489f6371b00d8.JPG

a33_24c29291cb6e7fcafdb489f6371b00d8.JPG

a34_24c29291cb6e7fcafdb489f6371b00d8.JPG

a35_24c29291cb6e7fcafdb489f6371b00d8.JPG

a36_24c29291cb6e7fcafdb489f6371b00d8.JPG

a37_24c29291cb6e7fcafdb489f6371b00d8.JPG

a38_24c29291cb6e7fcafdb489f6371b00d8.JPG

a39_24c29291cb6e7fcafdb489f6371b00d8.JPG

a40_24c29291cb6e7fcafdb489f6371b00d8.JPG

a41_1dd275c91ad17ec192fec8044ac175fd.JPG

a42_1dd275c91ad17ec192fec8044ac175fd.JPG

a43_1dd275c91ad17ec192fec8044ac175fd.JPG

a44_1dd275c91ad17ec192fec8044ac175fd.JPG

a45_1dd275c91ad17ec192fec8044ac175fd.JPG

a46_1dd275c91ad17ec192fec8044ac175fd.JPG

a47_1dd275c91ad17ec192fec8044ac175fd.JPG

a48_1dd275c91ad17ec192fec8044ac175fd.JPG

a49_1dd275c91ad17ec192fec8044ac175fd.JPG

a50_1dd275c91ad17ec192fec8044ac175fd.JPG

a51_c6601d574695378448ec0d237d20f959.JPG

GRAFIKA

a52_c6601d574695378448ec0d237d20f959.JPG

a53_c6601d574695378448ec0d237d20f959.JPG

a54_c6601d574695378448ec0d237d20f959.JPG

a55_c6601d574695378448ec0d237d20f959.JPG

a56_c6601d574695378448ec0d237d20f959.JPG

a57_c6601d574695378448ec0d237d20f959.JPG

a58_c6601d574695378448ec0d237d20f959.JPG

a59_c6601d574695378448ec0d237d20f959.JPG

a60_c6601d574695378448ec0d237d20f959.JPG

a61_4bbc7fac489015183695a4dd2ed66980.JPG

a62_4bbc7fac489015183695a4dd2ed66980.JPG

a63_4bbc7fac489015183695a4dd2ed66980.JPG

a64_4bbc7fac489015183695a4dd2ed66980.JPG